• Slide 0
Nghiên cứu các yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động các công ty niêm yết trên sàn HOSE

Đánh giá các yếu tố tác động tới hiệu quả công ty

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động

các công ty niêm yết trên sàn HOSE

Nguyễn Văn Duy

mecobiet.com ;   Email : duynguyen.qa@gmail.com

Tóm tắt : Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty có vai trò hết sức quan trọng trong việc đánh giá các yếu tố tác động, từ đó có các quyết định theo chiều hướng tích cực để hoạt động của công ty hiệu quả hơn. Bài báo tập trung nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính lên các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động như ROE, ROA, TOBIN’S Q sử dụng mô hình dữ liệu mảng -panel data.

  1. 1.     Kết quả và phân tích

Thống kê  mô tả

1

Mô tả thống kê thông tin chung

GROWTH

FIRM_SIZE

N_VCP

TN_TTS

M_B

ROE

ROA

TQ

Trung bình

0.21

27.09

0.85

0.39

1.37

0.19

0.12

1.27

Max

3.10

31.29

4.71

0.83

5.24

0.66

0.39

4.84

Min

-0.21

24.72

0.09

0.09

0.10

-0.29

-0.17

0.47

Độ lệch chuẩn

0.41

1.49

0.84

0.18

1.04

0.13

0.09

0.81

1.1.       Phân tích đánh giá chung về các biến trong mô hình :

Các kết quả trong Bảng 1 hiển thị một bản tóm tắt số liệu thống kê mô tả cho tất cả các biến bao gồm cả các biến phụ thuộc và các biến độc lập. Các biến phụ thuộc là ROA, ROE và M/B, Tobin’s Q trong khi các biến độc lập là Growth, Firm Size, N/VCP, TN/TTS.

Các kết quả thống kê mô tả cho thấy giá trị lớn nhất của đòn bẩy tài chính nổi bật nhất là nợ/ vốn cổ phần: giá trị trung bình là 0,85, giá trị nhỏ nhất là 0,09 và giá trị lớn nhất là 4,7. Điều này chứng tỏ rằng có sự khác biệt lớn  trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính của các công ty. Điều này dường như ảnh hưởng tới  hiệu quả hoạt động của các công ty khi mà giá trị lớn nhất của ROE là 0,65 và giá trị nhỏ nhất là -0,28 ; giá trị lớn nhất của ROA là 0,9 và giá trị nhỏ nhất là -0,17 ; giá trị lớn nhất của M/B là 5,24 và giá trị nhỏ nhất là 0,1 ; giá trị lớn nhất của Tobin’s Q là 4,84 và giá trị nhỏ nhất là 0,47.

Về quy mô giá trị lớn nhất là 31,28 và giá trị nhỏ nhất là 24,92  còn giá trị trung bình là 26,80. Điều này cho thấy quy mô của các công ty không chênh lệch nhau nhiều lắm.

Kết quả cũng cho thấy các công ty có sự tăng trưởng không đồng đều : giá trị lớn nhất là 3,1 và giá trị nhỏ nhất là -0,2115, giá trị trung bình là 0,116.

Nguyễn Duy

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline