• Slide 0
COVID-19 và một số bài báo đóng góp về data của Việt Nam

Bên cạnh những ảnh hưởng/thiệt hại lớn do COVID-19 mang lại cho nền kinh tế, đại dịch COVID-19 cũng mang lại cho giới khoa học những cơ hội công bố lớn. Dưới đây là một số papers liên quan tới COVID-19 có đóng góp data (trong tạp chí Data in Brief) mới được cập nhật cho mọi người tham khảo (bài viết và data).

Topic Author Journal Reference
Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam Duy Van Nguyen, Giang Hoang Pham, Dat Ngoc Nguyen Data in Brief https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340920307745
Workplace health and safety training, employees’ risk perceptions, behavioral safety compliance, and perceived job insecurity during COVID-19: Data of Vietnam Hsinkuang Chi, Thinh-Van Vu, TanVo-Thanh, Nguyen Phong Nguyen, Duy Van Nguyen Data in Brief https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340920312397
Data for understanding the risk perception of COVID-19 from Vietnamese sample Toan Luu Duc Huynh Data in Brief https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340920304248?via%3Dihub
Dataset of ex-pat teachers in Southeast Asia's intention to leave due to the COVID-19 pandemic Anh-Duc Hoang et al Data in Brief https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340920308076#!
Dataset of Vietnamese teachers’ perspectives and perceived support during the COVID-19 pandemic Cam-Tu Vu Data in Brief https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235234092030682X
Dataset of Vietnamese student's learning habits during COVID-19 Tran Trung et al Data in Brief https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235234092030576X
Impact of female students’ perceptions on behavioral intention to use video conferencing tools in COVID-19: Data of Vietnam The-Hop Bui,Dinh-Hai Luong, Xuan-An Nguyen, Hong-Lien Nguyen, Thanh-Thuy Ngo Data in Brief https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340920310362

 

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline