• Slide 0
Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA trên Elsevier “Impact of academic majors on entrepreneurial intentions of Vietnamese students: An extension of the theory of planned behavior”

Các thành viên QAglobal tiếp tục có bài nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Q1, NXB Elsevier. Kính mời các học giả đón đọc và tham khảo

Impact of academic majors on entrepreneurial intentions of Vietnamese students: An extension of the theory of planned behavior

Abstract

This article investigates the effect of academic majors on entrepreneurial intentions of engineering and business students. The research model was established based on the extension of the theory of planned behavior (TPB) through combining the TPB model, perceived risks, academic majors and personalities of students. A sample of 1844 students from the four largest universities in engineering and business in Vietnam were surveyed. The main findings indicated that (i) the relationship in the TPB model was accepted except the effect of subjective norms on entrepreneurial intentions; (ii) perceived risks have negative impacts on perceived behavioral control; (iii) male engineering students have a higher entrepreneurial intentions than female students, but this result was not found in business students; (iv) engineering students have a higher entrepreneurial intentions than business students; (vi) there are no differences between the entrepreneurial intention of students coming from rural and urban areas. The study also contributes to some policy discussion to extend the current debate about the role of academic majors that students take in university in the entrepreneurial process as well as the importance of entrepreneurial students to society.

qa

Xem chi tiết tại đây:

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline