• Slide 0
Chia sẻ bài viết “The role of perceived workplace safety practices and mindfulness in maintaining calm in employees during times of crisis” của nhóm nghiên cứu thành viên QAglobal trên tạp chí Human Resource Management (Financial time 50)

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng vui mừng chia sẻ thông tin bài viết của thành viên (thầy Nguyễn Văn Duy) nằm trong dự án nghiên cứu COVID-19 tại các quốc gia Pháp, Việt Nam và Đài Loan. Bài nghiên cứu liên quan tới vai trò thực hành an toàn nơi công sở, chánh niệm đối với người lao động nhằm giảm căng thẳng và tăng hiệu quả công việc.

Mời các nhà nghiên cứu cũng như anh chị quan tâm tham khảo chi tiết tại đây

Abstract

While prior studies in human resource management have investigated how employee out- comes have been affected in high-risk workplaces, this study stands out by examining this issue through the role played by COVID-19 as a specific stressor. We explained how employees’ perceived health risks due to COVID-19 (CV19PHR) and perceived workplace safety practices (PWSPs) affected job performance via burnout and how PWSPs moder- ated the CV19PHR–burnout and CV19PHR–JP relationships. We also examined how mindfulness moderated the direct effects of CV19PHR and PWSPs on burnout and JP and the indirect effects of CV19PHR and PWSPs on JP via burnout. We performed three stud- ies using an explanatory sequential mixed-method design. In study 1, a three-phase survey with 987 respondents was conducted to test the hypotheses. In study 2, by analyzing ver- batim from 22 informants, the findings of study 1 and some main points concerning mind- fulness and PWSPs were explained. In study 3, using data from 12 informants, we investigated how COVID-19 affected individuals differently compared with other high-risk workplaces and whether the impact of COVID-19 on individuals was curvilinear. We dem- onstrated that employees’ CV19PHR was positively correlated with burnout, negatively influencing JP. Moreover, PWSPs reduced burnout, which adversely affected JP. Interestingly, PWSPs positively moderated the CV19PHR–burnout relationship but not the CV19PHR–JP relationship. We also found that mindfulness moderated the CV19PHR– burnout and PWSPs–burnout relationships. Furthermore, mindfulness significantly moder- ated the mediating effects of burnout on the CV19PHR–JP and PWSPs–JP relationships.

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline