• Slide 0
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Đạt

Có 3 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng các phương pháp phân tích định lượng trong các lĩnh vực: quản trị kinh doanh marketing (Chủ yếu sử phần mềm EViewsphần mềm SPSSphần mềm STATAPhần mềm AMOSPhần mềm SmartPLS và phần mềm R)

Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline