• Slide 0
Tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư các công ty thực phẩm - đồ uống

Nguyen Van Duy1*, Pham Thi Lan Huong2, Le Minh Tu3

  1. Viet Nam Quantitative Analysis Joint Stock Company
  2. Bachelor of National Economics University
  3. School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi

* Author's contact information: Email: duynguyen.qa@gmail.com

Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư đóng vai trò quan trong tới hoạt động kinh doanh. Tác giả ước lượng đòn bẩy tài chính với các nhân tố: Hiệu quả hoạt động (Tobin's Q, ROA), dòng tiền (CF), tăng trưởng doanh thu (Sale) và tính thanh khoản (Liq) lên quyết định đầu tư của công ty ngành thực phẩm - đồ uống (I) niêm yết trên sàn chứng khoán giai đoạn 2008-2014. Phương pháp nghiên cứu sử dụng mô hình GMM (Generalized method of moments) chỉ ra đòn bẩy tài chính chỉ có tác động tức thời ở độ trễ 1 lên quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, các nhân tố dòng tiền và tăng trưởng doanh thu cũng có tác động lên quyết định đầu tư. Các nhân tố khác không có ảnh hưởng lên quyết định đầu tư các công ty ngành thực phẩm - đồ uống

 

Abtract

Researching impacts of leverage on firm’s investment decision is very important to business. The author estimates the leverage with factors: firm’s performance (Tobin’s Q, ROA), cash flows (CF), sales growth (Sale) and liquidity (Liq) on firm’s ivestment decision (I) of Food – Beverage (F&B) industry which are listed on Vietnam Stock Exchange on period of 2008-2014. The researching method using GMM model (Generalized method of moments) indicates that leverage has only immediate impacts and has affects on lag 1 to investment decisions. Besides, the factors of cash flow and sales growth also have impacts on investment decision. The other factors do not have affects on firm’s ivestment decision of food - beverage industry..

Chi tiết xem và tải tại đây

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm nghiên cứu định lượng

  • Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa họ Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

  • Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cu th trường; tư vấn hỗ trợ chy SPSSchy EViewschy STATAchy R

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline