• Slide 0
Luận văn: "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty..."

Phân tích Các yếu tố tác động tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên sàn HOSE sử dụng phần mềm EViews

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay vấn đề chủ động lựa chọn một cơ cấu tài trợ hợp lý giữa vốn
chủ sở hữu và vốn vay nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết. Song song với vấn đề ñó thì việc tìm ra những nhân tố nào tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố ra sao cũng là một vấn đề rất được quan tâm. Mỗi ngành ñều có những đặc thù riêng, cấu trúc vốn đặc trưng riêng. Vì vậy, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của một ngành cụ thể là thật sự cần thiết. Thị trường Bất động sản Việt Nam cũng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường này còn nhiều bất cập và khó khăn, nhất là nhu cầu về vốn. Với đặc điểm là một ngành đòi hỏi vốn lớn và phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay, trong khi tín dụng thì ngày càng bị thắt chặt và mặt bằng lãi suất cho vay lại cao, các công ty cổ phần ngành Bất động sản cần tìm ra một cấu trúc vốn sao cho tối ña hóa được lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Với những lí do đó, tôi chọn nghiên cứu ñề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh”.

Chi tiết tại đây

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline