Home » DỊCH VỤ » DỊCH VỤ CUNG CẤP DỮ LIỆU KINH TẾ/TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ CUNG CẤP DỮ LIỆU KINH TẾ/TÀI CHÍNH

 

thu thap du lieu

Cung cấp dữ liệu

Bạn là Giảng viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, Học viên cao học bảo vệ luận văn Thạc sỹ, nghiên cứu sinh Tiến sỹ, sinh viên đại học và những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu để chạy mô hình phân tích bằng phần mềm SPSS, Phần mềm EVIEWS, phần mềm STATA … ? . Trung tâm Nghiên cứu Định lượng liên kết với mạng lưới học giả chuyên về nghiên cứu thị trường và các lĩnh vực tài chính liên quan sẽ hỗ trợ bạn công tác lấy dữ liệu nghiên cứu. Trung tâm nhận cung cấp các dịch vụ thu thập dữ liệu khảo sát cũng như các dữ liệu liên quan tới tài chính-kinh tế vĩ mô.

 

  • QA Việt Nam nhận cung cấp:

– Nhóm Dữ liệu Kinh tế vĩ mô: Giá vàng, lạm phát, lãi suất, cung tiền, tỷ giá, v.v…

– Nhóm Dữ liệu Doanh nghiệp: Tài sản, tỷ lệ nợ, ROE, ROA, LIQ, Growth, sale, v.v…

– Nhóm Dữ liệu Giao dịch Chứng khoán: Cập nhật kết quả giao dịch chứng khoán hàng ngày, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, v.v…

  • Quy trình cung cấp dữ liệu
  1. Bạn gửi yêu cầu dữ liệu cụ thể vào Email: vietnam.data@gmail.comhoặcqa.vietnam.info@gmail.com
  2. QAVietnam phân tích yêu cầu và báo giá
  3. Thống nhất chi phí và chuyển khoản tạm ứng (30% giá trị dịch vụ)
  4. QAVietnam nhận và xử lý dữ liệu gửi Bạn bản dữ liệu Demo.
  5. Bạn xác nhận và chuyển khoản 70% giá trị dịch vụ còn lại.
  6. QAVietnam xác nhận và gửi bản đầy đủ dữ liệu theo Bạn yêu cầu.

 

Để biết thêm về chi phí xin vui lòng liên hệ .

Email: qa.vietnam.data@gmail.com hoặc qa.vietnam.info@gmail.com

Tel: 0422.390.699

Cell phone: 09456.49731

——————————————————————————————————————————–

Trung tâm nghiên cứu định lượng

  • Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa họ Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

  • Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cứu thị trường; tư vấn hỗ trợ chạy SPSSchạy EViewschạy STATAchạy R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *