Home » Phần mềm và Tài liệu » Hướng dẫn thực hành dữ liệu bảng trên EViews

Hướng dẫn thực hành dữ liệu bảng trên EViews

nghiencuudinhluong.com
mô hình Panel data & Pool

Bên cạnh video huướng dẫn thực hành dữ liệu bảng, tác giả đã đưa ra các tác trong việc thực hành.

Với ước lượng mô hình Pooled OLS trước sau đó chạy fixed effect để kiểm định F-LM về hệ số chặn, nếu có sự khác biệt giữa các đơn vị chéo sẽ tiếp tục tục thực hiện mô hình Random effect-> thực hiện kiểm định Hausman về lựa chọn mô hình phù hợp giữa fixed và rand

Bài viết này sẽ cho các bạn rõ hơn về các thao tác trên eviews qua bản pdf.

chi tiết xem tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *