Home » Tài liệu » Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

58 comments

 1. Hi anh/chi,
  Vui lòng download giúp em tài liệu sau với ạ:
  Lee C. Adkins & R. Carter Hill (2011), Using Stata for Principles of Econometrics, 4th
  edition, Wiley Publisher

 2. tải giúp em bài này với các bác ơi. Em cảm ơn nhiều
  http://dx.doi.org/10.12968/ijpn.2012.18.6.267

 3. anh ơi giúp em cái này với ạ.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580516304022
  em xin cảm ơn anh nhiều ạ!

 4. Nhờ banh tải bài báo giúp mình vơi, xin cảm ơn.
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7409141/

 5. Anh chị vui lòng tìm giúp tài liệu này:

  Alexis, A., Le bras, G., and Thomas, P., “Experimental Bench for Study of Settling-Consolidation Soil Formation,” Geotechnical Testing Journal, Vol. 27, No. 6, 2004, pp. 557-567, https://doi.org/10.1520/GTJ11582. ISSN 0149-6115
  Trân trọng cám ơn

 6. Nhờ bạn tải giúp mình bài báo này với.
  ieeexplore.ieee.org/document/8046858
  Cảm ơn bạn rất nhiều.

 7. Các bạn tải giúp mình 2 bài này với nhé:
  “Evaluation of food risk parameter in the Day River flood Diversion Area, Red River Delta, Vietnam”
  “Flood risk assessment for the Thach Han River Basin, Quang Tri Province, Vietnam”

 8. Tải giúp em bài này với ạ
  Fraud score analysis in emerging markets
  http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13527600910977373
  Em cám ơn ạ

 9. Nhờ các bạn tải giúp mình các tài liệu sau nhé:
  1. Hisrich R. D. and Drovensek M. (2002), “Entrepreneurship And Small Business Research: A European Perspective”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 9(2), pp. 171 – 222
  2. Bygrave W. D. and Hofer C. W. (1991), “Theorizing about entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 16(2), pp. 13 – 22
  Mình cảm ơn nhiều ạ!

 10. Anh chị vui lòng tải giúp em 2 bài báo này với:
  1. Bygrave W. D. and Hofer C. W. (1991), “Theorizing about entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 16(2), pp. 13 – 22.
  2. Hisrich R. D. and Drovensek M. (2002), “Entrepreneurship And Small Business Research: A European Perspective”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 9(2), pp. 171 – 222.
  Em xin cảm ơn nhiều ạ!!!

 11. Tải giúp em file này với ạ, em cám ơn

  http://ieeexplore.ieee.org/document/801662/

 12. Kính nhờ anh/chị tải dùm em 2 bài báo sau:
  1. Shapero A. and Sokol L. (1982), “The social dimensions of entrepreneurship”, in Kent, C.A., Sexton, D.L. and Vesper, K.H. (Eds), The Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp. 72 – 90.
  2. Sobel R. S. and King K. A. (2008), “Does school choice increase the rate of youth entrepreneurship?.” Economics of Education Review, 27(4), pp. 429-438.
  Em xin cảm ơn nhiều ạ!

 13. Nguyễn Duy Cường

  Nhờ anh chị tải giúp em tài liệu này với ạ:
  1. An overview of Text Summarization techniques: http://ieeexplore.ieee.org/document/7860024

 14. Em thấy anh chị luôn nhờ download bài báo nhưng em lại có hai tài liệu dưới dạng sách.
  Nếu được kính nhờ anh chị tải dùm hai cuốn này ạ:

  1. Geophysical Applications of Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic
  2. Issues in Biophysics and Geophysics Research and Application

  Em cám ơn anh/chị nhiều ạ.

 15. Anh chị có thể tải giúp em 2 tài liệu này không ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều!
  http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/btpr.581/full
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12155-013-9344-1

 16. Anh chị giúp em bài này được không ah. Em cảm ơn anh chị rất nhiều

 17. Nhờ anh chị tải giúp em bài này với. Em cám ơn anh chị nhiều!
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920548906000663

 18. dúp tôi daowload bài bào này.
  DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i6.30
  pages 489-499 by Atay, S.; Ak, H.; Kalmis, E.; Kayalar, H.; Aydin, H.H.
  Diverse Effects of the Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), in Combination with Tamoxifen Citrate and Doxorubicin in MCF-7 Breast Cancer Cells

 19. Hà Việt Hoàng

  Giúp em bài này với ạ
  http://ieeexplore.ieee.org/document/6361291/
  Em cảm ơn ạ.

 20. giúp e tải tài liệu bài này với ạ! e cảm ơn nhiều lắm!
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861714011746

 21. Anh chị giúp em tải bài báo này với ạ
  http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1347433/
  Em cám ơn ạ

 22. Nhờ admin down giùm em bài báo này với…
  DOI: https://doi.org/10.1016/0957-5839(93)90021-V
  Xin chân thành cảm ơn ạ!

 23. ad tìm giúp em bài báo viết về ” phương pháp phân tích mô tả định lượng (QDA) cho sản phẩm đồ uống thông qua các báo cáo khoa học” với ạ!

 24. Anh/chị tìm giúp bài báo The GMT/MATLAB Toolbox trên trang https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2016GC006723 ạ.
  XIn chân thành cảm ơn ạ!

 25. chào bạn, vui lòng tải giúp mình file này với
  https://doi.org/10.1177/1754073917692863
  Toxic Affect: Are Anger, Anxiety, and Depression Independent Risk Factors for Cardiovascular Disease?

  Crossref DOI link: https://doi.org/10.1177/1754073917692863

  Published: 2018-01

  Update policy: https://doi.org/10.1177/SAGE-JOURNALS-UPDATE-POLICY

 26. Dạ em nhờ trung tâm tải giúp em tài liệu này với ạ ! Em cảm ơn nhiều ạ ^^

 27. Nhờ các bạn tải giúp bài báo dưới đây:
  A MATLAB based 3D modeling and inversion code for MT data
  https://doi.org/10.1016/j.cageo.2017.03.019
  Trân trọng cảm ơn!

 28. Chào bạn

  Bạn tải giúp mình bài theo đường link này nhé!

  Thanks

 29. Chào bạn

  Bạn tải giúp mình bài theo đường link này nhé!

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954349X12000902

  Cám ơn nhiều

 30. Download giúp mình bài báo này. Xin trân trọng cảm ơn!

  P. C. Hu and B. Q. Li, A simple proof and strengthening of a uniqueness theorem for
  L-functions, Canad. Math. Bull. 59 (2016), no. 1, 119–122

  https://cms.math.ca/10.4153/CMB-2015-045-1

  • Tài liệu này bên mình không giúp được bạn rồi. Có thể thì bạn mua ủng hộ tác giả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *