Home » Tag Archives: sinh viên nghiên cứu khoa học

Tag Archives: sinh viên nghiên cứu khoa học

Thông báo: Nhận sinh viên nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO NHẬN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Với mong muốn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên các trường Kinh tế. Công ty có chính sách hỗ trợ, nhận hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học hàng năm. Mục tiêu: –          Giúp các bạn sinh viên làm quen với hoạt động …

Read More »