Home » Nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên » Lý lịch nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên

Lý lịch nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên

NKH Đào Trung Kiên

Đào Trung Kiên

Điện thoại: 0989.539.685

Email: kiendtcoco@gmail.com

Chuyên gia phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh.

 Kinh nghiệm:

 • Có 10 năm sử dụng các phương pháp phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh, marketing…
 • Giảng viên các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên các trường Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Xây dựng, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Đại học Ngoại thương, Đại học Mỏ địa chất…, học viên các lớp thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu tại Trung tâm Nghiên cứu Định lượng ….

Hướng nghiên cứu:

 • Xu hướng chấp nhận sử dụng các sản phẩm công nghệ mới (Mô hình TAM, TRA, TPB, ISS, vv).
 • Nghiên cứu các yếu tố rào cản chuyển đổi, chi phí chuyển đổi đối với các dịch vụ khác nhau (viễn thông, ngân hàng).
 • Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng, trung thành khách hàng với hàng hóa dịch vụ (Mô hình SERVQUAL, Nordict, CSI,vv).
 • Nghiên cứu sự hài lòng, trung thành người lao động với tổ chức (Mô hình JDI, Minnesota).
 • Ảnh hưởng của các thuộc tính marketing địa phương đến thu hút đầu tư.
 • Sinh kế, tái định cư và các chính sách ảnh hưởng tới kết quả tái định cư.
 • Marketing du lịch (thuộc tính điểm đến, e-tourism…).
 • Vốn ODA và quản lý dự án ODA.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên tại các trường cao đẳng, đại học (Mô hình CEQ).
 • Năng lực sáng tạo, năng lực học hỏi, năng lực động doanh nghiệp.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Giảng dạy: Đảm nhận đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các lớp về nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, phân tích dữ liệu khoa học với SPSS và AMOS.

Tư vấn: Nhận hỗ trợ, tư vấn thiết kế nghiên cứu các nội dung nghiên cứu khoa học trong kinh doanh sử dụng các phương pháp định lượng. Hướng dẫn lựa chọn đề tài, thiết kế nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khối kinh tế.

Các công trình đã công bố: 

 1. Nguyễn Văn Duy & Đào Trung Kiên (2013), Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về phát triển năng lượng bền vững, Hà Nội.
 2. Đào Trung Kiên, Vũ Đức Nga & Phạm Văn Mạnh (2013), Ứng dụng mô hình JDI đánh giá mức độ hài lòng công việc người lao động tuyến cơ sở tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội/ Tham khảo tại đây: http://nghiencuudinhluong.com/danh-gia-muc-do-hai-long-cong-viec-nguoi-lao-dong-tuyen-co-so-tai-tap-doan-vien-viettel/
 3. Đào Trung Kiên & Nguyễn Văn Duy (2014), Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học trong các Trường Đại học Kinh tế: Nhu cầu thay đổi tư duy, Hội thảo quốc tế “Thế nào là đại học tốt?”, Hà Nội.
 4. Đào Trung Kiên, Lê Tuấn Ngọc & Nguyễn Văn Duy (2014), Các yếu tố ảnh hưởng tới sự định sử dụng dịch vu Fastconnect của Mobifone – Nghiên cứu trường hợp các tỉnh miền núi phía Bắc, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 203(2), 120 – 130.
 5. Đào Trung Kiên (2014), Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng công việc của người lao động khối văn phòng tại Hà Nội – Ứng dụng phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính/ http://nghiencuudinhluong.com/danh-gia-cac-nhan-anh-huong-den-su-hai-long-cong-viec-cua-nhan-vien-khoi-van-phong-tai-ha-noi-ung-dung-phan-tich-bang-mo-hinh-cau-truc-tuyen-tinh/
 6. Nguyễn Văn Duy, Đào Trung Kiên & Bùi Quang Tuyến. (2014), Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990- 2013 bằng mô hình ARDL, tạp chí khoa học và đào tạo, 01
 7. Đào Trung Kiên, Trần Mạnh Toàn, Bùi Quang Tuyến, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Liên (2014), Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải Dương, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 210(1), 43 – 52/ http://nghiencuudinhluong.com/tac-dong-cua-cac-thuoc-tinh-dia-phuong-toi-su-hai-long-cua-nha-dau-tu-kinh-doanhbang-chung-tu-hai-duong/
 8. Dao Trung Kien, Nguyen Van Duy, Pham Thu Hang, Trinh Dinh Quy, (2014), Factors Impact on Job Satisfaction of Office Staff in Hanoi- An Empirical Research, International Conference on Emerging Challenges Innovation Managerment for SMEs, 46-56
 9. Nguyen Van Duy, Dao Trung Kien, Nguyen Thi Hang, Dao Thi Huong, (2014), Impact of Capital Strutures, Firm size and Revenue Growth on the Performance of Fishery Companies Listed on the Vietnamese Stock Market, International Conference on Emerging Challenges Innovation Managerment for SMEs, 623-628
 10. Ton, H.T.H. & Dao, T.K. (2014), The Effects of Psychology on Individual Investors’ Behaviors: Evidence from the Vietnam Stock Exchange, Journal of Management and Sustainability, 4(3), 125 – 134/ Xem chi tiết tại đây: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jms/article/view/39897/22142
 11. Bùi Quang Tuyến & Đào Trung Kiên (2015), Ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội”,Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 212(2), 94 – 104.
 12. Đào Trung Kiên, Lê Đức Tuấn, Bùi Quang Tuyến & Hồ Đức Hải (2015), Ảnh hưởng của các nhân tố rào cản chuyển mạng tới sự trung thành khách hàng – Bằng chứng từ thị trường viễn thông di động Tuyên Quang, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 214(1), 64 – 73.
 13. Nguyen Hai Minh & DaoTrung Kien (2015), “Changes in Adaption to Organizational Culture Levels in Vietnamese Commercial Banks Before and After WTO Participation”, Asian Social Science,  11, 104-111
 14. Dao Trung Kien, Nguyen Trung Truong, Tran Phuong Thao & Huynh Long Ho (2015), Impacts of service quality on customer satisfaction: Evidence from 3G services market in Hanoi, International Conference on Emeging Challenges: Managing to Success, Hanoi/2015
 15. Nguyễn Anh Khoa, Đào Trung Kiên & Nguyễn Văn Duy (2015), Ảnh hưởng của giá hàng hóa tới chỉ số chứng khoán Việt Nam: Một nghiên cứu thực nghiệm, Hội thảo Tài chính Định lượng và những vấn đề liên quan,ĐH Tài chính – Marketing, TP.HCM/2015
 16. Lê Hiếu Học & Đào Trung Kiên (2016), Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng hệ thống E-learning của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp Đại học Bách khoa Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 231(1), 78 – 86.
 17. Trần Đình Nam, Đào Trung Kiên & Nguyễn Đắc Hưng (2016), Sử dụng phương pháp Delphi xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động tới hiệu quả thực hiện các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam, Hội thảo Quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức”, Huế/2016
 18. Dao Trung Kien, Nguyen Thi Thanh Hai, Tommi Tapanainen & Bui Quang Tuyen (2016), Dynamic Capability Link with Firm Performance: Evidence from a Vietnamese IT Company, 22nd Americas Conference on Infomation Systems, San Diego (US)/2016.
 19. Nguyen, H. T., Eikebrokk, T. R., Moe, C. E., Tapanainen, T., & Dao, T. K. (2016). Exploring health information technology implementation success factors: a comparative investigation in Nordic countries. International Journal of Healthcare Technology and Management15(4), 326-351.
 20. Doan Thi Thu Trang, Le Hieu Hoc & Dao Trung Kien (2016), Proposed measuring model affecting entrepreneuship intention of students in Vietnam, International Journal of Scientific Researcg an Innovative Technology, 9(3), 36 – 47.
 21. Le Thi Thu Ha, Ho Thi Thu Quynh & Dao Trung Kien (2016). Innovation capabilities and firm performance: Case study from Japan – Invested companies and lesson learned for Vietnam, Research Report, Hanoi.
 22. Nguyễn Tuấn Dũng, Đào Trung Kiên & Từ Quang Phương (2016), Ảnh hưởng của các nhân tố chính sách tới kết quả tái định cư: Nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La, Tạp chính Kinh tế và Phát triển, 233(2), 122 – 130.
 23. Phan Minh Đức & Đào Trung Kiên (2017), Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và tính trung thành của du khách: Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Lạt, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 236(1), 82 – 91.
 24. Dao, T. K., Tapanainen, T. J., Nguyen, H. T. T., Nguyen, T. H., & Nguyen, N. D. (2017). Information Safety, Corporate Image, and Intention to Use Online Services: Evidence from Travel Industry in Vietnam. 23nd Americas Conference on Infomation Systems, Boston (US)/2017
 25. Lê Hiếu Học, Đào Trung Kiên & Đỗ Kim Dư. (2017), Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu tính huống dịch vụ 3G của Viettel tại Hà Nội, Tạp chí Tài chính – Marketing, 38 – 39, 100 – 110.
 26. Trần Đình Nam, Đào Trung Kiên & Đỗ Đức Bình (2017), Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện dự án ODA: Nghiên cứu từ các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Chấp nhận đăng).