Home » Video hướng dẫn làm Survey

Video hướng dẫn làm Survey

Video hướng dẫn làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey. Video cách làm Survey.

Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA “COVID-19, frontline hotel employees’ perceived job insecurity and emotional exhaustion: Does trade union support matter?”

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng giới thiệu nghiên cứu mới nằm trong chuỗi bài nghiên cứu về COVID-19 ơ Việt Nam, Pháp và Đài Loan. Đây là nghiên cứu đánh giá về vai trò của công đoàn trong việc giảm thiểu những khó khăn của người lao động làm việc tại các khách sạn. Hotel là một trong ngành …

Read More »

Giới thiệu nghiên cứu của QA “Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam”

Giới thiệu nghiên cứu của QA “Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam”. Đây là nghiên cứu do thầy Duy và cộng sự thực hiện trong giai đoạn giãn cách xã hội 4/2020. Chủ đề liên quan tới hành vi của sinh viên trường đại học trong giai đoạn COVID-19. Abstract This article …

Read More »

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CƠ BẢN VỚI R [27/6/2020]

  R là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế nhằm giải quyết các bài toán thống kê và phân tích dữ liệu. Với lợi thế là một chương trình mở, R ngày càng được sử dụng rộng rãi trong giới chuyên gia phân tích và cộng đồng khoa học, trở thành một công cụ rất không thể thiếu trong thời …

Read More »

Khảo sát

<iframe src=”https://docs.google.com/forms/d/1WaRY1uo5yMFXlgpFaLWbaqmIycxYbUjwUe2hv3MPpPw/viewform?embedded=true” width=”760″ height=”500″ frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″></iframe>

Read More »