Home » Tài liệu

Tài liệu

Các tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews.

Phần mềm DEAP và hướng dẫn sử dụng phần mềm DEAP (DEA)

Phần mềm DEAP là một phần mềm miễn phí hoạt động trên nền MS.DOS. Tên gọi phổ thông là phân tích bao dữ liệu (DEA).  Chương trình DEA là chương trình miễn phí với các bước phân tích đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn trong việc phân tích dự liệu. Mọi người có thể tải phần mềm và file hướng …

Read More »

Lỗi “repeated time values within panel” trong STATA

Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giải thích cũng như khắc phục lỗi “repeated time values within panel” trong khi chạy hồi quy dữ liệu mảng (panel data). Trong quá trình setup dữ liệu về dữ liệu bảng bằng lệnh xtset id t thì các bạn có thể “dính” phải lỗi “repeated time values within panel”. Điều đó có …

Read More »

Slide phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

nghien cuu dinh luong

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH DOANH Trung tâm nghiên cứu định lượng giới thiệu slide bài giảng về các phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và các phương pháp nghiên cứu định lượng nói riêng. Ngoài các khái niệm liên quan, trung tâm còn hướng dẫn các bước thực hiện một nghiên cứu định lượng.  Chi tiết …

Read More »

Tài liệu về Dữ liệu bảng (Panel data)

dữ liệu mảng

Tài liệu về Dữ liệu bảng Trung tâm cung cấp một số tài liệu về phân tích dữ liệu mảng (phân tích panel data). Các tài liệu về dữ liệu mảng chủ yếu sẽ đưa tới việc khắc phục hiện tượng khuyết tật mô hình như tự tương quan, phương sai sai số thay đổi và hiện tượng nội sinh. …

Read More »

Hướng dẫn sử dụng phầm mềm STATA

Hướng dẫn sử dụng STATA

Trong thời kì xu thế phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật thống kê, việc sử dụng các công cụ (phần mềm) vào việc tính toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu khoa học,  nghiệp vụ đang ngày càng trở lên phổ biến. Bên cạnh những phần mềm SPSS, EVIEWS, R, SAS… đã trở thành quen thuộc với đại …

Read More »

Mô hình GMM

Mô hình GMM

Trong nghiên cứu dữ liệu mảng (panel data), với cách truyền thống các nhà khoa học hay dùng fixed effect hoặc random effect trong việc ước lượng mô hình nghiên cứu. Trong trường hợp phát hiện các hiện tượng không tốt dẫn tới việc ước lượng không còn chính xác (khuyết tật của mô hình), nguyên nhân của các khuyết …

Read More »

Hướng dẫn thực hành dữ liệu bảng trên EViews

nghiencuudinhluong.com

Bên cạnh video huướng dẫn thực hành dữ liệu bảng, tác giả đã đưa ra các tác trong việc thực hành. Với ước lượng mô hình Pooled OLS trước sau đó chạy fixed effect để kiểm định F-LM về hệ số chặn, nếu có sự khác biệt giữa các đơn vị chéo sẽ tiếp tục tục thực hiện mô hình Random effect-> thực hiện kiểm định Hausman về lựa …

Read More »