Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu về kinh tế tài chính

Nghiên cứu về kinh tế tài chính

Nghiên cứu về kinh tế tài chính. Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Nghiên cứu về kinh tế tài chính. Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học…

COVID-19 và một số bài báo đóng góp về data của Việt Nam

Bên cạnh những ảnh hưởng/thiệt hại lớn do COVID-19 mang lại cho nền kinh tế, đại dịch COVID-19 cũng mang lại cho giới khoa học những cơ hội công bố lớn. Dưới đây là một số papers liên quan tới COVID-19 có đóng góp data (trong tạp chí Data in Brief) mới được cập nhật cho mọi người tham khảo …

Read More »

Determinants of Vietnamese Listed Firm Performance: Competition, Wage, CEO, Firm Size, Age, and International Trade

Determinants of Vietnamese Listed Firm Performance: Competition, Wage, CEO, Firm Size, Age, and International Trade Thi-Hanh Vu, Van-Duy Nguyen, Manh-Tung Ho, and Quan-Hoang Vuong Journal of  Risk and Financial Management. 2019, 12(2), 62 This study investigates the relationship between firms’ competition, wage, CEOs’ characteristics, and firm performance (measured by net income per employee, return on assets (ROA) and return on equity (ROE)) …

Read More »

Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tới giá chứng khoán tại Việt Nam qua mô hình ARDL và GIR-GARCH

Abstract Evaluation of the impact of monetary policy on Vietnam stock market plays an important role for economists as well as stock investors. Stock price index not only gets impacts from the macroeconomic factors such as oil price, gold prices…but also be very sensitive to the changes in monetary policy. For each different markets, stock index are also different from …

Read More »

Tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư các công ty thực phẩm – đồ uống

  Nguyen Van Duy1*, Pham Thi Lan Huong2, Le Minh Tu3 Viet Nam Quantitative Analysis Joint Stock Company Bachelor of National Economics University School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi * Author’s contact information: Email: duynguyen.qa@gmail.com Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư đóng vai trò …

Read More »

Tác động của chỉ số giá thế giới lên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Hoang Thanh Hue Ton1, Van Duy Nguyen2 1School of Economics and Business Management, Hong Duc University, ThanhHoa, Viet Nam 2Viet Nam Quantitative Analysis Join Stock Company, Hanoi, Vietnam   Tóm tắt Việc nghiên cứu quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam là rất quan trọng. Ngoài …

Read More »

Ảnh hưởng của giá hàng hóa tới chỉ số chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Anh Khoa1, Đào Trung Kiên2, Nguyễn Văn Duy3 Tổ chức công tác: Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam Email: 1.sir.anhkhoa@gmail.com Trong nền kinh tế hội nhập các biến động của thị trường thế giới luôn có ảnh hưởng tới thị trường nội địa. Biểu hiện của những tác động này được thể hiện rất …

Read More »

The Effects of Psychology on Individual Investors’ Behaviors: Evidence from the Vietnam Stock Exchange

Hành vi nhà đầu tư

Hoang Thanh Hue Ton 1 & Trung Kien Dao2 1 School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China 2 School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam Correspondence: Hoang Thanh Hue Ton, School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China. Tel: 86-21-15921373-032. E-mail: ththue14@gmail.com Abstract This paper uses the theory of behavioral finance to examine …

Read More »

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam

Cấu trúc vốn và hiệu quả quả hoạt động

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam Nguyễn Văn Duy1*, Đào Trung Kiên2, Nguyễn Thị Hằng3, Đào Thị Hương4 1, 2. Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam (QAVietnam) 2,3. Học viên cao học Viện Kinh tế …

Read More »

Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990-2013 bằng mô hình ARDL

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2013 BẰNG MÔ HÌNH ARDL Nguyễn Văn Duy1,3,  Đào Trung Kiên2,3, Bùi Quang Tuyến4 1. duynguyen.qa@gmail.com;  2 . kiendtcoco@gmail.com; 3. Công ty Cổ phần Phân tích định lượng Việt Nam; 4. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Nguyễn Văn …

Read More »

Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH kinh tế: Nhu cầu thay đổi tư duy

Đại Học tốt

LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ: NHU CẦU THAY ĐỒI TƯ DUY Đào Trung Kiên1,2, Nguyễn Văn Duy2,3             1.kiendtcoco@gmail.com;  2 .nghiencuudinhluong.com; 3.duynguyen.qa@gmail.com TÓM TẮT Tóm tắt: Một thước đo đánh giá quan trọng về chất lượng đại học là hoạt động nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học ngoài việc xây …

Read More »