Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu hành vi trong QTKD (page 4)

Nghiên cứu hành vi trong QTKD

Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan.

Ảnh hưởng của các nhân tố rào cản chuyển mạng tới sự trung thành của khách hàng – Bằng chứng từ thị trường viễn thông di động Tuyên Quang

THE EFFECT OF SWITCHING BARRIER FACTORS ON LOYALTY CUSTOMER – EVIDENCE FROM MOBILE TELECOMMUNICATION MARKET IN TUYEN QUANG TÓM TẮT Thị trường viễn thông di động Việt Nam đang dần trở lên bão hòa.Việc giữ chân khách hàng đang tạo áp lực lên các nhà cung cấp, đặc biệt là khi xu hướng cho phép “chuyển mạng giữ số” sẽ …

Read More »

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của người lao động tuyến cơ sở tại tập đoàn viễn thông Viettel

  ỨNG DỤNG MÔ HÌNH JDI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG TUYẾN CƠ SỞ TẠI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL GROUP) Tác giả: Đào Trung Kiên1, Phạm Văn Mạnh2, Vũ Đức Nga3 1, Đại học Bách Khoa Hà Nội; 2,3 Tập đoàn Viễn thông Quân đội Tóm tắt Nghiên cứu này sử …

Read More »

Các yếu tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng dịch vụ FASTCONNECT của Mobifone – Nghiên cứu trường hợp các tỉnh miền núi phía Bắc

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ FASTCONNECT CỦA MOBIFONE – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Đào Trung Kiên, Lê Tuấn Ngọc, Nguyễn Văn Duy Email: kiendtcoco@gmail.com; duynguyen.qa@gmail.com 1. Giới thiệu Ngành viễn thông di động Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi to lớn trong những …

Read More »

Nghiên cứu các nhân tố tác động tới xu hướng chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5.

  NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI XU HƯỚNG CHẤP NHẬN SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC E5 Nguyễn Văn Duy Email: duynguyen.qa@gmail.com  Nguyễn Văn Duy. (2013), Nghiên cứu các nhân tố tác động tới xu hướng chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5, Năng lượng Việt Nam, 101(102), 18-21       Tóm tắt Bài báo này sử dụng lý …

Read More »

Nghiên cứu các nhân tố tác động tới xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI XU HƯỚNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ở VIỆT NAM   Nguyễn Văn Duy, Đào Trung Kiên  Trung tâm nghiên cứu đinh lượng Hà Nội Email: duynguyen.qa@gmail.com Tóm tắt / Abstract:            Bài báo này sử dụng lý thuyết khuếch tán đổi mới của Rogers …

Read More »