Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu hành vi trong QTKD (page 3)

Nghiên cứu hành vi trong QTKD

Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan.

[Tiếng Việt] Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng bệnh nhân tại bệnh viện Nhi – Hải Dương

TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân với các thành phần chất lượng dịch vụ trong mô hình SERVQUAL tại bệnh viên Nhi Hải Dương, Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định lượng bằng việc điều tra và xử lý số liệu …

Read More »

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng khách hàng bệnh nhân nhi tại bệnh viện nhi Hải Dương – Việt Nam

Abstract The main purpose of this thesis is to research on the satisfaction of the patients with factors of service quality in SERVQUAL model in Hai Duong Children’s Hospital in Vietnam. The research method used in this thesis is quantitative research with some statistical step of data analysis and processing such as: descriptive statistics, scale verification, factor analysis, correlation analysis, …

Read More »

Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH kinh tế: Nhu cầu thay đổi tư duy

Đại Học tốt

LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ: NHU CẦU THAY ĐỒI TƯ DUY Đào Trung Kiên1,2, Nguyễn Văn Duy2,3             1.kiendtcoco@gmail.com;  2 .nghiencuudinhluong.com; 3.duynguyen.qa@gmail.com TÓM TẮT Tóm tắt: Một thước đo đánh giá quan trọng về chất lượng đại học là hoạt động nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học ngoài việc xây …

Read More »

“Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên khối văn phòng tại Hà Nội – Ứng dụng phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính”

phần mềm Amos

Đề tài: “Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên khối văn phòng tại Hà Nội – Ứng dụng phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính” Đào Trung Kiên nghiencuudinhluong.com  1. GIỚI THIỆU Ngày nay việc giữ chân các nhân viên giỏi với tổ chức ngày càng trở lên quan …

Read More »

Ảnh hưởng của các nhân tố rào cản chuyển mạng tới sự trung thành của khách hàng – Bằng chứng từ thị trường viễn thông di động Tuyên Quang

THE EFFECT OF SWITCHING BARRIER FACTORS ON LOYALTY CUSTOMER – EVIDENCE FROM MOBILE TELECOMMUNICATION MARKET IN TUYEN QUANG TÓM TẮT Thị trường viễn thông di động Việt Nam đang dần trở lên bão hòa.Việc giữ chân khách hàng đang tạo áp lực lên các nhà cung cấp, đặc biệt là khi xu hướng cho phép “chuyển mạng giữ số” sẽ …

Read More »

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của người lao động tuyến cơ sở tại tập đoàn viễn thông Viettel

  ỨNG DỤNG MÔ HÌNH JDI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG TUYẾN CƠ SỞ TẠI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL GROUP) Tác giả: Đào Trung Kiên1, Phạm Văn Mạnh2, Vũ Đức Nga3 1, Đại học Bách Khoa Hà Nội; 2,3 Tập đoàn Viễn thông Quân đội Tóm tắt Nghiên cứu này sử …

Read More »

Các yếu tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng dịch vụ FASTCONNECT của Mobifone – Nghiên cứu trường hợp các tỉnh miền núi phía Bắc

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ FASTCONNECT CỦA MOBIFONE – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Đào Trung Kiên, Lê Tuấn Ngọc, Nguyễn Văn Duy Email: kiendtcoco@gmail.com; duynguyen.qa@gmail.com 1. Giới thiệu Ngành viễn thông di động Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi to lớn trong những …

Read More »

Nghiên cứu các nhân tố tác động tới xu hướng chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5.

  NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI XU HƯỚNG CHẤP NHẬN SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC E5 Nguyễn Văn Duy Email: duynguyen.qa@gmail.com  Nguyễn Văn Duy. (2013), Nghiên cứu các nhân tố tác động tới xu hướng chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5, Năng lượng Việt Nam, 101(102), 18-21       Tóm tắt Bài báo này sử dụng lý …

Read More »

Nghiên cứu các nhân tố tác động tới xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI XU HƯỚNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ở VIỆT NAM   Nguyễn Văn Duy, Đào Trung Kiên  Trung tâm nghiên cứu đinh lượng Hà Nội Email: duynguyen.qa@gmail.com Tóm tắt / Abstract:            Bài báo này sử dụng lý thuyết khuếch tán đổi mới của Rogers …

Read More »