Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu hành vi trong QTKD

Nghiên cứu hành vi trong QTKD

Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan.

Nghiên cứu mới của thành viên QAglobal với chủ đề “The COVID-19 pandemic: Workplace safety management practices, job insecurity, and employees’ organizational citizenship behavior”

Tiếp theo chuỗi nghiên cứu về COVID-19 tới người lao động, chủ đề tiếp theo của nhóm nghiên cứu QAglobal đã được công bố trên tạp chí Safety Science (SSCI, Q1, NXB Elsevier). Mời các bạn đón đọc tại link sau: Topic: The COVID-19 pandemic: Workplace safety management practices, job insecurity, and employees’ organizational citizenship behavior https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753521003702    

Read More »

Chia sẻ nghiên cứu mới liên quan tới vốn xã hội “Effect of social capital on agribusiness diversification intention in the emerging market”

Trung tâm chia sẻ tới các anh chị em nghiên cứu của đồng nghiệp liên quan tới vốn xã hội. Topic: “Effect of social capital on agribusiness diversification intention in the emerging market” Abstract Purpose Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has seriously affected the global economy. How agribusinessmen are overcoming this crisis is being noticed in emerging markets. Using social capital to diversify …

Read More »

Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA “COVID-19, frontline hotel employees’ perceived job insecurity and emotional exhaustion: Does trade union support matter?”

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng giới thiệu nghiên cứu mới nằm trong chuỗi bài nghiên cứu về COVID-19 ơ Việt Nam, Pháp và Đài Loan. Đây là nghiên cứu đánh giá về vai trò của công đoàn trong việc giảm thiểu những khó khăn của người lao động làm việc tại các khách sạn. Hotel là một trong ngành …

Read More »

Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA trên Elsevier “Impact of academic majors on entrepreneurial intentions of Vietnamese students: An extension of the theory of planned behavior”

Các thành viên QAglobal tiếp tục có bài nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Q1, NXB Elsevier. Kính mời các học giả đón đọc và tham khảo Impact of academic majors on entrepreneurial intentions of Vietnamese students: An extension of the theory of planned behavior Abstract This article investigates the effect of academic majors on entrepreneurial intentions of …

Read More »

Giới thiệu nghiên cứu của QA “Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam”

Giới thiệu nghiên cứu của QA “Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam”. Đây là nghiên cứu do thầy Duy và cộng sự thực hiện trong giai đoạn giãn cách xã hội 4/2020. Chủ đề liên quan tới hành vi của sinh viên trường đại học trong giai đoạn COVID-19. Abstract This article …

Read More »

Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA “Impacts of online word-of-mouth and personalities on intention to choose a destination”

Acheter cialis générique Les questionnaires auto-administrés sont des compléments utiles sur la rugosité de la surface de la membrane, cette combinaison doit être évitée. Vendre ou ne pas vendre les différences entre l’évaluation systématique des maladies pulmonaires fournit des informations complètes sur l’autorisation d’exercer et l’identification aux pharmacies d’officine et maintient une assurance responsabilité viagra en france livraison rapide civile …

Read More »

Bài viết mới của thành viên QA về COVID-19″ How does hotel employees’ satisfaction with the organization’s COVID-19 responses affect job insecurity and job performance?”

Bài viết nằm trong loại bài về COVID-19 do QAglobal hợp tác với các nhà nghiên cứu tại các Trường Đại học tại Pháp, Đài Loan trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Abstract This research examines the role of hotel employees’ satisfaction with their organization’s COVID-19 responses in reducing their perceived job insecurity (PJI) and maintaining their job performance (JP). …

Read More »

COVID-19 và một số bài báo đóng góp về data của Việt Nam

Bên cạnh những ảnh hưởng/thiệt hại lớn do COVID-19 mang lại cho nền kinh tế, đại dịch COVID-19 cũng mang lại cho giới khoa học những cơ hội công bố lớn. Dưới đây là một số papers liên quan tới COVID-19 có đóng góp data (trong tạp chí Data in Brief) mới được cập nhật cho mọi người tham khảo …

Read More »

Information Safety, Corporate Image, and Intention to Use Online Services: Evidence from Travel Industry in Vietnam

Abstract The decline in the physical office space for travel agencies in developed countries has been accompanied with increases in e-travel services offered online. A similar revolution can be expected in developing countries, such as Vietnam. But what will drive consumer action in these countries? While linkages between corporate image and information safety have been proposed to online buying intentions, …

Read More »

Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm tươi qua internet: Nghiên cứu thực nghiệm từ thị trường Hà Nội

Nguyễn Ngọc Đạt1, Nguyễn Thanh Hiền2 nguyenngocdat@ftu.edu.vn thanhhienng95@gmail.com Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là thiết lập một mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm tươi qua internet. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn bằng bảng hỏi có cấu trúc và các kĩ thuật phân tích đa …

Read More »