Home » Video hướng dẫn sử dụng SPSS cho nghiên cứu định lượng

Video hướng dẫn sử dụng SPSS cho nghiên cứu định lượng

video hướng dẫn sử dụng SPSS cho nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng video hướng dẫn nghiên cứu định lượng

Giới thiệu và hướng dẫn thống kê mô tả dữ liệu với phần mềm SPSS

phan mem spss

Giới thiệu và hướng dẫn thống kê mô tả dữ liệu với phần mềm SPSS Phần mềm SPSS trong những năm gần đây được sử dụng một cách rất phổ biến. Với mục tiêu chính là thống kê và phân tích dữ liệu khảo sát (dạng survey). Đây là phần mềm được đánh giá là dễ sử dụng với cách thức thao tác …

Read More »

Hướng dẫn làm phiếu điều tra – survey trên internet

http://nghiencuudinhluong.com/

Video Hướng dẫn làm phiếu điều tra – survey trên internet Đối với các banj làm nghiên cứu xã hội thì việc dùng các phiếu khảo sát điều tra là việc làm thường xuyên. Hiện nay với phong trào nghiên cứu định lượng ngày một phát triển ở Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi giới thiêu với các bạn cách làm …

Read More »