Home » GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan. Sử dụng spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan. Sử dụng spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan. Sử dụng spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan. Sử dụng spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan. Sử dụng spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan. Sử dụng spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan. Sử dụng spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan. Sử dụng spss, eviews, amos, R làm nghiên cứu định lượng và các vấn đề liên quan.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Đạt

Nguyễn Ngọc Đạt Số điện thoại: 0989 072 333 Email: nguyenngocdat@ftu.edu.vn Chuyên gia phân tích định lượng   Vài hàng về chuyên gia: Bắt đầu tìm hiểu về nghiên cứu định lượng từ cuối 2014 đầu 2015 trong lĩnh vực về Marketing. Đến 4/2016 ông chính thức tham gia vào ban cố vấn Khoa học của Trung tâm Nghiên cứu …

Read More »

GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Nghiên cứu khoa học là cách thức con người tìm hiểu các hiện tượng một cách có hệ thống (Babbie, 1986 dẫn theo Nguyễn Đình Thọ, 2011). Để đạt được sự hiểu biết chúng ta có hai cách là (1) chấp nhận và (2) nghiên cứu. Chấp nhận là cách đạt được sự hiểu biết thông qua kiến thức, kinh …

Read More »

EVIEWS và các ứng dụng mô hình kinh tế lượng

mô hình kinh tế lượng

1) EViews là gì? EViews (Econometric Views)  là phần mềm chuyên về kinh tế lượng, nghiên cứu với dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu chéo, dữ liệu mảng… Với khả năng linh hoạt trong thao thác, quản lý dữ liệu dễ dàng, kết quả hiển thị nhanh và dễ dàng hiểu được đã giúp Eviews đang trở thành một trong …

Read More »

SPSS là gì và các ứng dụng.

SPSS là gì? SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê. SPSS là phần mềm thống kê được sử dụng phổ biến cho các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng. SPSS có giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng bởi sử …

Read More »

Các bước nghiên cứu định lượng.

spss, eviews

 Các bước thực nghiện nghiên cứu Các bước thực hiện nghiên cứu được mô tả sơ bộ như sau: Bước 1: Xác định và làm rõ vấn đề nghiên cứu: Tại bước này tác giả xác định chủ đề nghiên cứu theo hướng dẫn của giảng viên, đánh giá dựa trên vấn đề cần giải quyết của doanh nghiệp. Bước …

Read More »