Home » DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

Các dịch vụ chạy mô hình, dịch vụ tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường.

DỊCH VỤ CUNG CẤP DỮ LIỆU KINH TẾ/TÀI CHÍNH

  Cung cấp dữ liệu Bạn là Giảng viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, Học viên cao học bảo vệ luận văn Thạc sỹ, nghiên cứu sinh Tiến sỹ, sinh viên đại học và những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu để chạy mô hình phân tích bằng phần mềm SPSS, Phần mềm EVIEWS, phần mềm …

Read More »

Tư vấn và hướng dẫn nghiên cứu

Hướng dẫn làm luận án tiến sỹ kinh tế

Để  thực hiện một luận án tiến sỹ theo chuẩn mực khoa học quốc tế đang trở thành bắt buộc và mang tính xu thế chung tại Việt Nam cũng như các nước trên thế  giới. Đặc biệt là việc bắt buộc phải có phần nghiên cứu định lượng trong bài nghiên cứu. Đây là một hướng đi đúng đắn …

Read More »

Dịch vụ khảo sát và cung cấp dữ liệu nghiên cứu

Cung cấp dữ liệu

Bạn cần khảo sát thu thập dữ liệu về khách hàng, các dữ liệu kinh tế nhằm hoàn thành báo cáo phân tích cũng như hoàn thành đầu vào luận văn. Nhưng bạn không có thời gian tự thu thập dữ liệu. Với mạng lưới học giả chuyên về nghiên cứu thị trường và các lĩnh vực tài chính liên …

Read More »

Hỗ trợ tư vấn làm nghiên cứu – cao học kinh tế

Dịch vụ luận văn

HỖ TRỢ TƯ VẤN LÀM NGHIÊN CỨU – CAO HỌC KINH TẾ Việc làm một luận văn cao học theo những chuẩn mực nghiên cứu quốc tế đang dần trở thành một xu hướng tất yếu. Đặc biệt là sử dụng các công cụ phân tích và phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại. Đây là một hướng đi đúng …

Read More »