Home » DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

Các dịch vụ chạy mô hình, dịch vụ tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường. Chạy mô hình, tư vấn hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường.

[29.6] Khai giảng khoá học STATA

Khoá học STATA Trung tâm nghiên cứu định lượng phối hợp với Đại học Ngoại Thương (Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế) tổ chức lớp học phân tích định lượng sử dụng phần mềm STATA  với chi phí 2.200.000 đồng/khóa. Mỗi khóa diễn ra trong 5 buổi. Sau khóa học, các học viên đều có thể tới trung tâm nghiên cứu và trao …

Read More »

[16/06] KHAI GIẢNG KHÓA HỌC SPSS

Từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 06/2018 Trung tâm Nghiên cứu Định lượng phối hợp với Đại học Ngoại Thương (Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế) tổ chức khai giảng khóa học “Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu với SPSS”. Hiện nay, việc sử dụng các công cụ phân tích định lượng cho các nghiên cứu đang …

Read More »

[11.5] Khai giảng khoá học STATA

Khoá học STATA Trung tâm nghiên cứu định lượng tổ chức lớp học phân tích định lượng sử dụng phần mềm STATA thường xuyên với chi phí 2.200.000 đồng/khóa. Mỗi khóa diễn ra trong 5 buổi. Sau khóa học, các học viên đều có thể tới trung tâm nghiên cứu và trao đổi thêm các vấn đề liên quan đến hướng nghiên cứu của mình. …

Read More »

[16- 18/03] KHAI GIẢNG KHÓA HỌC SPSS

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 03/2018 Trung tâm Nghiên cứu Định lượng phối hợp với Đại học Ngoại Thương (Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế) tổ chức khai giảng khóa học “Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu với SPSS”. Hiện nay, việc sử dụng các công cụ phân tích định lượng cho các nghiên cứu đang …

Read More »

DỊCH VỤ CUNG CẤP DỮ LIỆU KINH TẾ/TÀI CHÍNH

  Cung cấp dữ liệu Bạn là Giảng viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, Học viên cao học bảo vệ luận văn Thạc sỹ, nghiên cứu sinh Tiến sỹ, sinh viên đại học và những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu để chạy mô hình phân tích bằng phần mềm SPSS, Phần mềm EVIEWS, phần mềm …

Read More »

Dịch vụ khảo sát và cung cấp dữ liệu nghiên cứu

Cung cấp dữ liệu

Bạn cần khảo sát thu thập dữ liệu về khách hàng, các dữ liệu kinh tế nhằm hoàn thành báo cáo phân tích cũng như hoàn thành đầu vào luận văn. Nhưng bạn không có thời gian tự thu thập dữ liệu. Với mạng lưới học giả chuyên về nghiên cứu thị trường và các lĩnh vực tài chính liên …

Read More »