Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu hành vi trong QTKD » Bài nghiên cứu mới liên quan tới dữ liệu về hành vi tiêm vacxin ở Việt Nam “Survey data on perceived COVID-19 risk, COVID-19 vaccine perception, and COVID-19 vaccination intention among Vietnamese”

Bài nghiên cứu mới liên quan tới dữ liệu về hành vi tiêm vacxin ở Việt Nam “Survey data on perceived COVID-19 risk, COVID-19 vaccine perception, and COVID-19 vaccination intention among Vietnamese”

Bài nghiên cứu mới liên quan tới dữ liệu về hành vi tiêm vacxin ở Việt Nam “Survey data on perceived COVID-19 risk, COVID-19 vaccine perception, and COVID-19 vaccination intention among Vietnamese”

Bài nghiên cứu nằm trong dự án về hành vi tiêm vaccine của người dân Việt Nam. Ban đầu dữ liệu nghiên cứu đã được công bố trên Data in Brief. Mời bạn đọc cùng đọc và tham khảo.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340922000233

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *