• Slide 0
Tự tương quan

TUYEN-SINH

Trong nghiên cứu dữ liệu đo lường theo thời gian ví dụ  Yt từ theo 2012M1-2013M5 ( dữ liệu theo tháng- Monthly):

Time

Yt

Yt-1

Yt-2

2012M1

208

NA

 
2012M2

209

208

 
2012M3

202

209

208

2012M4

205

202

209

2012M5

201

205

202

2012M6

300

201

205

2012M7

313

300

201

2012M8

343

313

300

2012M9

456

343

313

2012M10

453

456

343

2012M11

500

453

456

2012M12

533

500

453

2013M1

567

533

500

2013M2

655

567

533

2013M3

699

655

567

2013M4

799

699

655

2013M5

876

799

699

Ở các giai đoạn khác nhau thường có tương quan với nhau. Sự tương quan này được đánh giá bằng hệ số tự tương quan. Tự tương quan là sự tương quan giữa biến Yt và Yt-1 hoặc Yt-1 với Yt-2…. Thông thường các dữ liệu mang tính chất xu thế, mùa vụ sẽ được nhận ra thông qua hệ số tự tương quan.

Biến Yt-1 gọi là độ trễ của biến Y ở độ trễ 1, hay là biến trễ. Tương tự với biến Yt-2 là độ trễ 2 của biến Y…

Nguyễn Duy

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline