• Slide 0
Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng dịch vụ E-Learning của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp đại học Bách Khoa Hà Nội

TÓM TẮT

Hệ thống E-learning ngày càng có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ và chuyển giao tri thức đặc biệt là các tổ chức đào tạo như các trường Đại học. Để triển khai thành công hệ thống E-learning đòi hỏi các trường Đại học phải xác định được các nhân tố tác động tới việc tiếp nhận hệ thống từ sinh viên. Do đó, nghiên cứu này được thiết kê để đánh giá những nhân tố hỗ trợ và rào cản ảnh hưởng tới quá trình chấp nhận sử dụng hệ thống E-learning qua trường hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội. Kết quả nghiên cứu từ 205 sinh viên tham gia các khóa học trực tuyến cho thấy dự định sử dụng hệ thống E-learning của sinh viên chịu tác động của bốn nhân tố (1) cảm nhận về tính hiệu quả; (2) tính hữu ích cảm nhận; (3) tính thuận tiện và (4) rào cản kỹ thuật. Trong đó rào cản kỹ thuật của hệ thống có tác động ngược chiều tới dự định sử dụng hệ thống của sinh viên.

Từ khóa: E-learning, dự định sử dụng, cảm nhận về tính hiệu quả, tính hữu ích cảm nhận, tính thuận tiện, rào cản kỹ thuật.

ABSTRACT

Recenty, E-learning system plays an important roles in sharing ang transferring knowledge, especially in educational organizations, such as universities. If a university wants to successfully promote students to use E-learning system, it is necessary for its managers to find out how the essential factors have impacts on accepting to use E-learning system of students. In doing so, this study is designed to measure the impacts of each barrier and supportive factor on the process of accepting to use E-learning system of student from the case of Hanoi University of Science And Technology (HUST). From 205 suitable responses of the students who have participated in E-learning courses in HUST, the result shows that the student's intends of using E-learning system are influenced by four main factors including (1) perceived effective; (2) perceived usefulness; (3) convenience; and (4) technical berriers. Despite the fact that the first three factors have positive impacts, the "technical barriers" has negative impacts on student's intends of using E-learning system.

Keywords: E-learning, Intention to use, Perceived effective, Perceived usefulness, Convenience, Technical barriers.

  1. Giới thiệu

Hệ thống E-learning đem lại nhiều lợi ích cho cả người dạy và người học như tính linh hoạt, cập nhật, định hướng và cả tiết kiệm chi phí. Bởi vậy, các dịch vụ liên quan đến hệ thống E-learning phát triển rất nhanh chóng trên thế giới và cả Việt Nam. Dự báo đến năm 2016 tổng doanh thu từ các dịch vụ liên quan đến E-learning đạt trên 51 tỷ USD. Trong đó, khu vực châu Á (trừ Ấn Độ và Trung Quốc) có doanh thu lớn thứ hai sau Bắc Mỹ với 11 tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng lớn nhất là trên 16% trong suốt giai đoạn từ 2011 đến 2015 (Docebo, 2014). Điều đó cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của của hệ thống E-learning đối với các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức giáo dục như các trường Đại học. Trên thế giới các khóa học, các chương trình học trực tuyến của các tổ chức và các đại học đã trở nên rất phổ biến. Tại Việt Nam các tổ chức giáo dục, các trường Đại học cũng đã bắt đầu triển khai nhiều chương trình học trực tuyến cho sinh viên như chương trình học trực tuyến của Topica liên kết với các trường Đại học, các khóa học của các trường.

chi tiết xem tại đây

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline