• Slide 0
Nghiên cứu các yếu tố tác động tới TTCK Việt Nam sử dụng mô hình GIR_GARCH

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng mô hình GJR-GARCH

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán

1.1. Xét về nhân tố nội sinh:

Các nhân tố làm tăng, giảm giá trị của cổ phiếu gắn với công ty niêm yết được gọi là nhân tố nội sinh: Giá trị cổ phiếu giai đoạn trước, giá dầu thô, giá vàng, tỷ giá đô la mỹ,  Chỉ số cổ phiếu 500 của Standard & Poor)

1.2. Xét về nhân tố ngoại sinh

Thị trường chứng khoán là một bộ phận cấu thành trong thị trường tài chính nên nó bị chi phối trực tiếp từ những biến cố phát triển lành mạnh hoặc gặp rủi ro có thể xảy ra trên thị trường tài chính.

1.3. Xét về nhân tố khác

Trong thị trường chứng khoản ở nước ta hiện nay có lẽ nhân tố thông tin và một số nhân tố không quan sát được khác cũng tác động tới chỉ số chứng khoán. Thông tin tố hay xấu đều có tác động tới giá chị cổ phiếu. Do vậy, việc xem xét tính toán các yếu tố này là rất quan trọng trong việc dự báo chỉ số chứng khoán trong thị trường ngày tới.

2.     Sử dụng mô hình GJR- GARCH để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán ở Việt Nam có xét tới các yếu tố thông tin và không quan sát được

P hương trình hồi quy của các biến tác động lên lợi suất của chỉ ố VNINDEX như sau

RVININDEX=b1 + b2*RVNINDEX(-1)  + b3*RSP500(-1) + b4*RCRUDE(-1) + b5*RVNINDEX(-4) + b6*RCRUDE(-4) + ut

 

b1

b2

b3

b4

b5

b6

hệ số

-0,00004

0,223

0,222

0,044

0,050

0,029

Sai số chuẩn

0,000035

0,0250

0,0298

0,0170

0,0240

0,0152

 

RVININDEX= -0,00004 + 0,223*RVNINDEX(-1) + 0,222*RSP500(-1) + 0,044*RCRUDE(-1) +   0,050*RVNINDEX(-4) + 0,029*RCRUDE(-4)

Phương trình mô tả phương sai các yếu tố không quan sát được:

σ2= a1+a2*u2t-1 + a3*S-t-1*u2t-1 + a4σ2t-1 +a5*σ2t-2

 

a1

a2

a3

a4

a5

Hệ số

1,39E-5

0,100

0,052

0,85611

0,054

Sai số
chuẩn

4.25E-06

0.04071

0.03744

0.34202

0.2879

σ2= 1,39E-5 +0,100*u2t-1 + 0,052*S-t-1*u2t-1 + 0,85611σ2t-1 – 0,054*σ2t-2

Từ phương trình hồi quy chúng ta có thể thấy RVNINDEX phụ thuộc vào RVNINDEX ở giai đoạn trước ở độ trễ 1 và 4, RSP500 tác động lên RVNINDEX ở cả độ trễ 1 và giá trị ở hiện tại. RCRUDE ở giai đoạn trước cũng tác động tỷ lệ thuận lên RVNINDEX.  Kết quả của phương trình miêu tả các yếu tố không quan sát được ảnh hưởng tới RVNINDEX như thế nào được thể hiện rõ ở các độ trễ phần dư trước đó 1 và 2 thời kì.

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline