• Slide 0
Một số papers phục vụ cho làm luận văn về tài chính

Trung tâm nghiên cứu định lượng chia sẻ cho độc giả một số papers phục vụ cho quá trình làm luận văn về tài chính.

1479458130648-300x188

1) The Impact of Stock, Energy and Foreign Exchange Markets on the Sugar Market 

- Nikolaos Sariannidis-

Link: https://www.dropbox.com/s/xroflcblaua7o3o/SSRN-id1665023.pdf

 

2) Determinant factors of Hong Kong Stock Market 

-Alexandros E. Garefalakis-

Link: https://www.dropbox.com/s/14q3gl5y8np6inl/SSRN-id2200671.pdf

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline