• Slide 0
Khóa học "Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu"

giangvien-1

Trong tháng 9 Trung tâm tổ chức lớp học chuyên sâu về "Thiết kế nghiên cứu và phương pháp phân tích dữ liệu" với những nội dung cơ bản như sau:

Module 1:
1. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh.

2. Xây dựng mô hình nghiên cứu (Các nghiên cứu kiểm định)

3. Giới thiệu về phần mềm SPSS và Thống kê mô tả.

4. Kiểm định sự tin cậy thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích nhân tố  (EFA)

6.Phân tích tương quan, hồi quy (hồi quy đơn, hồi quy bội)

7. Các phương pháp so sánh trung bình với T-test, Paired test và ANOVA

8. Hôì quy Logistic

Module 2:

1. Xây dựng mô hình nghiên cứu mới (Khám phá)

2. Các quy trình phát triển thang đo (đơn hướng, đa hướng)

3. Giới thiệu về phần mềm AMOS

4. Phân tích khẳng định nhân tố (CFA)

5. Phân tích đường dẫn và mô hình cấu trúc (SEM)

6. Thực hiện phương pháp Bootstrap

7. Phân tích đa nhóm và so sánh các mô hình cạnh tranh

8. Đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp và tác động tổng hợp

Đối tượng phù hợp cho lớp học: Các anh/chị/em nghiên cứu các vấn đề trong kinh doanh như học viên cao học, nghiên cứu sinh,... Cũng lưu ý lớp không thiết kế cho các bạn xử lý các mô hình dự báo, các nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian trong lĩnh vực kinh tế học, các mô hình dữ liệu thứ cấp trong tài chính. Lớp này cũng có thể phù hợp với các anh/chị đã tiến sỹ rồi nhưng chưa tốt lắm về các phương pháp mới vẫn được mời ngồi các hội đồng. Tôi tin là học xong nhiều anh/chị tự tin hỏi sâu hơn và không lo mình ngồi nhầm hội đồng nữa.

Học phí  4tr/học viên đăng kí cả 2 Module. Trong trường hợp học viên đăng kí 1 trong 2 module học phí là 2.2 triệu/hv/1module

ppnc2016-1

Giảng viên: Lớp này sẽ do Chuyên gia Đào Trung Kiên trực tiếp đứng lớp cùng chuyên gia Nguyễn Văn Duy. Các chuyên gia giảng dạy có từ 20 đến 30 nghiên cứu các loại trên các tạp chí trong nước và quốc tế, hội thảo nhưng chủ yếu vẫn là trong nước như Kinh tế và Phát triển, cũng mon men ra quốc tế được một vài hội thảo ở Mỹ, châu Âu và một vài bài đang sửa theo bình duyệt tạp chí và một số đang gửi đi (không tính những bài làm tiền).

Chi tiết giảng viên xem tại đây

Chuyên gia Đào Trung Kiên

Chuyên gia Nguyễn Văn Duy

Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội và xin được thông báo sau.

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline