• Slide 0
Giá trị cốt lõi

QA Global có 5 giá trị cốt lõi

Giá trị từ tri thức

Chúng tôi nhận thức tri thức là “tài sản” sinh lợi cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và chính QA Global. Chúng tôi cam kết cam kết cùng khách hàng, đối tác tạo ra những tri thức mới trong hoạt động của mình, chuyển giao tri thức cho khách hàng, đối tác và cộng đồng nhằm gia tăng lợi ích của họ.

Khoa học thực chứng

Chúng tôi nhận thức khoa học phải dựa trên bằng chứng. Nghiên cứu khoa học không có bằng chứng là ngụy khoa học. Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm nghiên cứu của chúng tôi đều dựa trên các bằng chứng thu thập và không đi ra ngoài dữ liệu thu thập được.

Đạo đức nghiên cứu

Chúng tôi nhận thức rằng nền tảng của nghiên cứu vì cộng đồng phải đảm bảo những giá trị đạo đức phổ quát. Chúng tôi cam kết không thực hiện những nghiên cứu gây tổn hại tới bất kỳ đối tượng nào tham gia cũng như lợi ích cộng đồng. Mọi nghiên cứu của chúng tôi đều dựa trên tính tự nguyện của đối tượng tham gia.

Tư duy toàn diện

Chúng tôi nhận thức hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động của con người và vì con người. Nhà nghiên cứu không phải là cỗ máy với những công cụ phân tích máy móc. Chúng tôi cam kết các kết quả nghiên cứu đều được xem xét toàn diện nhiều khía cạnh khác nhau trước khi chuyển giao cho khách hàng, đối tác.

Lợi ích cộng đồng

Chúng tôi nhận thức rằng hoạt động của mình ngoài lợi ích bản thân còn vì lợi ích cộng đồng. Vì vậy chúng tôi cam kết luôn hỗ trợ hoàn toàn bất vụ lợi đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam.

Bản quyền thuộc về QA Global

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline