• Slide 0
Dynamic capabilities link with firm performance: evidence from a Vietnamese IT Company

Dynamic capabilities

images

Đánh giá năng lực động cạnh tranh (cạnh tranh động) với hiệu quả hoạt động công ty

Lý thuyết về nguồn lực của doanh nghiệp đã trở lên phổ biến với mỗi cá nhân.  Tuy nhiên, lý thuyết về năng lực động đến nay (2016)  vẫn còn khá mới mẻ trong môi trường kinh tế hiện tại. Nguồn lực có thể trở thành nguồn năng lực động là những nguồn lực có những đặc điểm sau: (1) Có giá trị; (2) hiếm; (3) khó thay thế' (4) khó bị bắt chước. Nguồn năng lực động sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp (Brrney, 1986; Eisenhardt & Martin, 2000 trích theo Nguyễn Đình Thọ, 2009)

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline