• Slide 0
Dự báo bằng phương pháp định lượng

TUYEN-SINH

Dự báo có thể được định nghĩa là ước lượng một yếu tố, sự kiện nào đó trong tương lai qua các mô hình hình tế. Dự báo tốt có thể giúp cho các các nhân, tổ chức có định hướng tốt trong tương lai.

Trong kinh doanh dự báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh. Việc đưa ra các quyết định này luôn dự vào một phép toán dự báo. Ví dụ:

Dự báo chỉ số chứng khoán, giá vàng.... để có quyết định đầu tư hiệu quả.

Dự báo rủi ro trong quyết định đầu tư vào 1 mã cổ phiếu nào đó.

Dự báo chi phí và doanh thu để có kế hoạch báo cáo

Dự báo thị trường lao động để có kế hoạch trong việc tuyển người.

.....

Các phương pháp định lượng dựa vào các mô hình toán, các dữ liệu trong quá khứ cùng với các yếu tố khác. Bằng việc sử dụng các dữ liệu trong quá khứ để tìm ra xu hướng, quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu theo một mô hình nào đó và sử dụng mô hình tối ưu nhất để thực hiện ước lượng chúng thông qua các kiểm định tin cậy. Phương pháp dự báo định lượng chia ra làm 2 loại khác nhau là mô hình chỗi thời gian và mô hình nhân quả.

  1. Mô hình chỗi thời gian: Dự báo giá trị  “của một biến”  chỉ bằng cách phân tích số liệu quá khứ  và hiện tại của chính biến này. Việc dự báo này yêu cầu dữ liệu cần có tính ổn định, do vậy mà chúng ta phát sinh tính dừng của dữ liệu là bắt buộc trong phân tích dự báo chuỗi thời gian

Dự báo thô

Hàm xu thế

Hàm san mũ

ARIMA, ARIMA mở rộng

2.       Mô hình nhân quả: Dự báo dựa trên phân tích hồi quy. Vì vậy nền tảng là kiến thức về kinh tế lượng và thống kê để tiếp cận dễ dàng hơn với phương pháp này.

Hồi quy dữ liệu chéo

Hồi quy dữ liệu chỗi thời gian

Phần mềm hỗ trợ: Excel, SPSS, EVIEWS...

Nguyễn Duy

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline