• Slide 0
Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải Dương

Đào Trung Kiên1, Trần Mạnh Toàn2, Bùi Quang Tuyến3, Nguyễn Văn Duy4

1.4 Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam 2. Tỉnh ủy Hải Dương 3. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Email: qa.vietnam.info@gmail.com; Tel: 0989.539.685

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của nhà đầu tư kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua các phân tích định lượng. Kết quả nghiên cứu từ 211 doanh nghiệp kinh doanh tại Hải Dương cho thấy cả bốn nhóm thuộc tính địa phương đều có ảnh hưởng tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư theo thứ tự giảm dần là (1) ưu đãi đầu tư; (2) hỗ trợ của chính quyền; (3) đào tạo kỹ năng và (4) môi trường sống. Trong đó nhân tố môi trường sống cho thấy ảnh hưởng ngược chiều tới sự hài lòng của doanh nghiệp.

Từ khóa: Thuộc tính địa phương, hài lòng của doanh nghiệp đầu tư, ưu đãi đầu trư, hỗ trợ của chính quyền, đào tạo kỹ năng, môi trường sống, phân tích khám phá nhân tố, phân tích EFA

chi tiết xem tại đây

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline