• Slide 0
Bài viết mới của thành viên QA về COVID-19″ How does hotel employees’ satisfaction with the organization’s COVID-19 responses affect job insecurity and job performance?”

Bài viết nằm trong loại bài về COVID-19 do QAglobal hợp tác với các nhà nghiên cứu tại các Trường Đại học tại Pháp, Đài Loan trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Abstract

This research examines the role of hotel employees’ satisfaction with their organization’s COVID-19 responses in reducing their perceived job insecurity (PJI) and maintaining their job performance (JP). We conducted two studies using an explanatory sequential mixed-methods design. The results indicated that employees’ satisfaction with organization COVID-19 responses (SOCV19R) positively influences JP and moderates (1) the positive association between perceived health risk associated with COVID-19 (PHRCV19) and PJI and (2) the negative link between PJI and JP. Unexpectedly, PHRCV19 was found to positively affect JP, and the moderating effect of SOCV19R on the relationship between PHRCV19 and JP was significant and positive. We also found that PJI has a mediating role in the PHRCV19–JP relationship. This study fills a significant gap in hospitality research by exploring the role of the organization’s crisis responses in tempering the impact of perceived health risk of a global health crisis on hotel employees. Theoretically, this research revealed that employees’ SOCV19R helps raise JP, mitigate the positive influence of PHRCV19 on PJI and the negative impact of PJI on JP, and strengthen the positive effect of PHRCV19 on JP.

covid

Chi tiết bài nghiên cứu tại đây:

https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/09669582.2020.1850750?needAccess=true

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline