Home » Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Duy » Lý lịch nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Duy

Lý lịch nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Duy

Nhà khoa học Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Văn Duy

Số điện thoại: 0945649731

Email: duynguyen.qa@gmail.com

Chuyên gia phân tích định lượng.

 

 

 

 

Vài hàng về chuyên gia: Bắt đầu tìm hiểu về nghiên cứu định lượng từ cuối 2009 đầu 2010 trong lĩnh vực dự báo các chỉ tiêu kinh tế xã hội và năng lượng tại Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ khi còn là sinh viên năm cuối đại học. Đến 1/2013 ông chính thức tham gia sáng lập Trung tâm nghiên cứu định lượng đầu tiên tại miền Bắc với các hướng nghiên cứu chính về kinh tế học, kinh tế phát triển (Ngoài ra còn tham gia các dự án về nghiên cứu tài chính và quan trị kinh doanh).

Kinh nghiệm:

  • Có 8 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng các phương pháp phân tích định lượng trong các lĩnh vực: Kinh tế học, Kinh tế phát triển, quản trị kinh doanh marketing (Chủ yếu sử phần mềm EViews, phần mềm SPSS, phần mềm STATA, Phần mềm AMOS, Phần mềm SmartPLS và phần mềm R)
  • Giảng dạy các khóa tập huấn cho cán bộ giảng viên các trường đại học, doanh nghiệp: Đại học thương mại; Đại học xây dựng;  Đại học Ngoại thương; Học viện tài chính; Đại học FPT; VNPT

 

Hướng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu quản trị tài chính trong doanh nghiệp
  • Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới kinh tế học, kinh tế phát triển

Lĩnh vực đào tạo: Đảm nhiệm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các lớp về thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu khoa học, kinh tế lượng ứng dụng sử dụng phần mềm EViews ; phần mềm STATA ; Phần mềm R và phần mềm SPSS

Những công trình nghiên cứu đã công bố:

No Name of article Year Name of Journal/Conference
27 Impact of foreign direct investment and urbanization on co2 emissions in Vietnam 2019 International journal of business and globalisation (Scopus)
26 Trust and customer satisfaction with e-banking service: The case study Sacombank 2018 International Conference in Vietnam Hosted by BAASANA
25 Buzz marketing’s Influence on customer acceptance of information: Recommendations for enterprise in Vietnam 2018 International Conference in Vietnam Hosted by BAASANA,
24  The influence of social media on the choice of eating places of consumers 2017 Journal of Finance and Marketing
23  Factors Affecting on Acceptance of Using Solar Electricity in Aquaculture in the Coastal Areas of Nam Dinh Province Vietnam 2017 Economics and Business Administration
22 Impact of fdi and co2 emission on economic growth: evidence of some Asian countries 2017 External Economics
21 The influence of creative mindsets on achievement goals, creative self-efficacy, and enjoyment among college economics students from Hanoi, 2017 Creativity development and opportunities for business and startup ideas
20 Impacts of buzz marketing to consumer’s buying decision 2017 International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration
19 Factors affecting consumer’s buying behavior toward tourism products on the internet: An empirical investigation of Hanoi Consumers 2016 Journal of Economics and Development
18 Factors Affecting Oda Project Performance: The Case Of Urban Railway Projects In Vietnam 2016 International Journal of Economics and Finance
17 Impact of Monetary Policy on Stock Market through Survey from Investors, 2016 Journal of Management and Sustainability
16 Impact of Monetary Policy and Information Shock on Stock Market: Case Study in Vietnam 2016 International Journal of Economics and Finance
15  The Impact Of Firms’ Internal Factors On Market Price Of Share 2016 International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement
14 Researching Satisfaction With Service Quality Of Petrolimex Aviation 2016 ICECH2016
13 Impact of capital structure on firm’s performance of insurance company 2015 The Journal of Finance and Accounting
12 The Impact of The International Price Index on Vietnam Stock Market 2015 International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success
11 Impacts of commodities prices on Vietnam stock index: An empirical research 2015

 

Conference on Quantitative Finance and Related issues
10 Impact of Leverage on Firms’ Investment Decision of Food-Beverage Companies 2015  International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success
9 Analysis of Factors Affecting The Acceptance of Technology Innovation in The Small and Medium Sized Enterprises 2015 International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success
8 Impact of localism on the satisfaction of investment businessmen: Evidence from Hai Duong 2014 Journal of Economics and Development
7 Impact of foreign direct investment on Vietnam economic growth during the period 1990- 2013 by ARDL model 2014 The Journal of Science and Education
6 Factors affecting on willing to use Fasconnect service of Mobifone – a case study of the northern mountainous province 2014 Journal of Economics and Development
5 Select your research at the University of Economics: Change your thinking 2014 International Conference on “How is good university”
4  Impact of Capital Structure, Firm size, and Revenue Growth on the Performance of Fishery Companies Listed on the Vietnamese Stock Market 2014 International Conference on Emerging Challenges Innovation Management for SMEs
3 Factors Impact on Job Satisfaction of Office Staff in Hanoi- An Empirical Research 2014 International Conference on Emerging Challenges Innovation Management for SMEs
2 Study on factors affecting the tendency of accepting to use E5 biofuel 2013 Vietnam Energy Journal
1 Studies on the tendency of acceptance using renewable Energy in Vietnam 2013 The 3rd International Conference on Sustainable Energy Development