Home » Tài liệu » Tài liệu về Dữ liệu bảng (Panel data)

Tài liệu về Dữ liệu bảng (Panel data)

Tài liệu về Dữ liệu bảng

dữ liệu bảng

Trung tâm cung cấp một số tài liệu về phân tích dữ liệu mảng (phân tích panel data). Các tài liệu về dữ liệu mảng chủ yếu sẽ đưa tới việc khắc phục hiện tượng khuyết tật mô hình như tự tương quan, phương sai sai số thay đổi và hiện tượng nội sinh. Các vấn đề này đều được giải quyết qua các mô  hình hiệu chỉnh sai số (robust) hay mô hình hồi quy tổng quát (hồi quy GLS/FGLS) và mô hình ước lượng khắc phục hiện tượng nội sinh trong mô hình rất phổ biến là mô hình GMM.

Mọi người có thể xem và tải tại đây

——————————————————————————————————————————–

Trung tâm nghiên cứu định lượng

  • Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa họ Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

  • Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cu th trường; tư vấn hỗ trợ chy SPSSchy EViewschy STATAchy R

 

One comment

  1. Trần Thị Hạnh

    em ở xa có dạy online không anh chị

Leave a Reply to Trần Thị Hạnh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *