• Slide 0
Một số papers phục vụ cho làm luận văn Quản trị Doanh Nghiệp

Trung tâm nghiên cứu định lượng chia sẻ cho độc giả một số papers phục vụ cho độc giả trong quá trình làm luận văn Quản trị Doanh Nghiệp

papers

1) The relationship of capital structure decisions with firm performance: A study of the engineering sector of Pakistan

- Abdul Ghafoor Khan-

link: https://www.dropbox.com/s/61s12ljfucg8mhh/--%C2%A6%20TA%C2%A6I%20KLTN.pdf

2) IMPACT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND CAPITAL STRUCTURE ON PROFITABILITY OF AUTOMOBILE FIRMS IN PAKISTAN

- H. Jamal Zubairi-

link: https://www.dropbox.com/s/tibsik4atrqltzh/SSRN-id1663354.pdf

3) CAPITAL STRUCTURE AND CORPORATE PERFORMANCE EMPIRICAL STUDY ON THE PUBLIC JORDANIAN SHAREHOLDINGS FIRMS LISTED IN THE AMMAN STOCK MARKET

-Mustafa M Soumadi Osama Suhail Hayajneh-

link: https://www.dropbox.com/s/mmzxag8wjbjrzwo/CAPITAL%20STRUCTURE%20AND%20CORPORATE%20PERFORMANCE.pdf

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline