Home » Tài liệu » Slide phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

Slide phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH DOANH

Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

Trung tâm nghiên cứu định lượng giới thiệu slide bài giảng về các phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và các phương pháp nghiên cứu định lượng nói riêng. Ngoài các khái niệm liên quan, trung tâm còn hướng dẫn các bước thực hiện một nghiên cứu định lượng. 

Chi tiết hơn về các phương pháp:

——————————————————————————————————————————–

Trung tâm nghiên cứu định lượng

  • Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học như các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên:

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

  • Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cu th trường; tư vấn hỗ trợ chy các phần mềm SPSSchy EViewschy STATAchy R. 

Giới thiệu về nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

Giới thiệu về Eviews và ứng dụng

Phân tích tương quan – hồi quy trên Eviews

Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian (tính dừng, kiểm định nghiệm đơn vị, …)

Mô hình Var (tự hồi quy vector)

Mô hình ARDL

Thảo luận các tình hướng nghiên cứu (định hướng khối ngân hàng – tài chính)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *