Home » Tài liệu » Phương pháp Enter và Stepwise trong ước lượng hồi quy bội giản đơn

Phương pháp Enter và Stepwise trong ước lượng hồi quy bội giản đơn

Phương pháp Enter và Stepwise
Phương pháp Enter và Stepwise

Trong hồi quy bội giản đơn chúng ta có thể thấy có 2 phương pháp (method) được đưa ra phổ biến đó là Enter Stepwise.

Phương pháp Enter: là phương pháp đưa cùng lúc tất cả các biến vào phân tích.

Phương pháp chọn từng bước ( Stepwise selection ): Là phương pháp đưa từng biến vào tới khi có được mô hình tốt nhất. Phương pháp này không cho cái nhìn tổng quan về các kiểm định t cho từng biến độc lập.

Nguyễn Duy

nghiencuudinhluong.com

 

One comment

  1. Thông tin rất có ích cho các trường hợp nghiên cứu về phân tích hồi qui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *