Home » GIỚI THIỆU » Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Đạt

Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Đạt

Chuyên gia phân tích định lượng Nguyễn Ngọc Đạt

Nguyễn Ngọc Đạt

Số điện thoại: 0989 072 333

Email: nguyenngocdat@ftu.edu.vn

Chuyên gia phân tích định lượng

 

Vài hàng về chuyên gia: Bắt đầu tìm hiểu về nghiên cứu định lượng từ cuối 2014 đầu 2015 trong lĩnh vực về Marketing. Đến 4/2016 ông chính thức tham gia vào ban cố vấn Khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Định lượng. Hiện tại TS. Nguyễn Ngọc Đạt đang làm giảng viên khoa Kinh tế Đối ngoại – Đại học Ngoại thương.

Kinh nghiệm: Có 3 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng các phương pháp phân tích định lượng trong các lĩnh vực: quản trị kinh doanh marketing (Chủ yếu sử phần mềm EViews, phần mềm SPSS, phần mềm STATA, Phần mềm AMOS, Phần mềm SmartPLS và phần mềm R)

Hướng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới lữ hành
  • Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng công nghệ mới, sản phẩm mới (Các mô hình TAM, TRA, TPB, E –CAM)
  • Nghiên cứu hiệu quả hoạt động các Công ty
  • Nghiên cứu sự hài lòng, trung thành khách hàng (mô hình SERVQUAL, Nordict, CSI)
  • Nghiên cứu hài lòng công việc, trung thành với tổ chức của người lao động (Mô hình JDI, Minnesota)

Lĩnh vực đào tạo: Đảm nhiệm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các lớp về phân tích dữ liệu khoa học, kinh tế lượng ứng dụng sử dụng phần mềm EViews ; phần mềm STATAphần mềm SPSS

Những công trình nghiên cứu đã công bố:

Published research projects:

No.

Project title Date of publication

Journal

1 The issue of corporate governance in a number of Government-owned enterprises after merge and acquisitions in Vietnam 03/2015 External Economics review
2 TPP – a sustainable direction for the Vietnam Textile enterprises applying Marketing Mix (4P) to increase competitive advantage in the US market 11/2015 Conference
3 Evaluating the effects of foreign direct investment and emission of CO2 on the economic growth: The real evidence of a number of Asian countries 2016 External Economics review
4 Attracting international visitors come back: A View from tourism companies in Viet Nam 11/2016 Economy and forest cast review (ISSN 0866 – 7120)
5 Buying consumer behaviour through Internet 12/2016 Economy and forest cast review (ISSN 0866 – 7120)
6 Improving business activities of tourism companies in Viet Nam 12/2016 Economy and forest cast review (ISSN 0866 – 7120)
7 Factors affecting consumer’s buying behaviour for fresh food on Internet: An empirical research for Hanoi market. 03/2017 External Economics review
8 Impact of FDI and Co2 emission on economic growth: Evidence of some Asian countries 03/2017 External Economics review
9 Factors affecting consumer’s buying behaviour toward tourism products on internet: An empirical investigation of Hanoi Consumers Accepted Journal of Economics and Development – JED

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *