Home » Giới thiệu

Giới thiệu

Website được thành lập xuất phát từ ý tưởng của các bạn đam mê nghiên cứu định lượng trong tài chính ngân hàng và quản trị kinh doanh. Nghiên cứu định lượng đã rất phổ biến ở nước ngoài. Ở Việt Nam trong một vài năm gần đây, phong trào nghiên cứu định lượng phục vụ cho các đề tài nghiên cứu trong luận văn Thạc sỹ, luận án Tiến sỹ cũng đã bắt đầu sôi nổi. Để đáp ứng nhu cầu của những người quan tâm, website cố gắng cung cấp các dịch vụ và tài liệu miễn phí trên website. Đối với các bạn có bài nghiên cứu muốn đăng có thể gửi mail về địa chỉ: duynguyen.qa@gmail.com. Tác giả phải chịu trách nhiệm về vấn đề tác quyền đối với các bài gửi đăng của mình.

Trân trọng !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *