Home » Phần mềm » Phần mềm DEAP và hướng dẫn sử dụng phần mềm DEAP (DEA)

Phần mềm DEAP và hướng dẫn sử dụng phần mềm DEAP (DEA)

Phần mềm DEAP là một phần mềm miễn phí hoạt động trên nền MS.DOS. Tên gọi phổ thông là phân tích bao dữ liệu (DEA).  Chương trình DEA là chương trình miễn phí với các bước phân tích đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn trong việc phân tích dự liệu. Mọi người có thể tải phần mềm và file hướng dẫn như trong tệp ở dưới

Tải DEA

Nguồn: Tổng hợp từ các nguồn trên internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *