Home » Tài liệu » Xử lý tính mùa vụ X-11; X-12 dữ liêu chuỗi thời gian

Xử lý tính mùa vụ X-11; X-12 dữ liêu chuỗi thời gian

Xử lý tính mùa vụ
Xử lý tính mùa vụ

Giới thiệu cho các bạn về tài liệu nói về phương pháp khử mùa vụ X-11; X-12.

Thông thường với các dữ liệu chuỗi thời gian hay tồn tồn các yếu tố mùa vụ (ví dụ như giá lân đạm sẽ cao vào các tháng người nông dân sử dụng nhiều vào việc bón phân, hay chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ rất cao vào các tháng giáp tết) do vậy làm sao ước lượng được các yếu tố mùa vụ này hoặc có thể khử hết các yếu tố mùa vụ ra khỏi chuỗi dữ liệu nhằm mục đích tạo ra chuỗi dữ liệu tốt để phân tích cũng như dự báo số liệu (ví dụ phân tích CPI bình quân trong 1 tháng thì không thể phân tích cả yếu tố mùa vụ trong dữ liệu được)

Sau đây là một số tài liệu về phương pháp X-11; X12 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *