Home » Video hướng dẫn học STATA » Hướng dẫn chạy mô hình dữ liệu mảng (Panel data) với Fixed effect và Random effect

Hướng dẫn chạy mô hình dữ liệu mảng (Panel data) với Fixed effect và Random effect

Hướng dẫn chạy mô hình dữ liệu mảng

Trung tâm giới thiệu về cách chạy cũng như đọc ý nghĩa mô hình fixed effectmô hình random effect đối với dữ liệu mảng – dữ liệu bảng (panel data)

dữ liệu mảng

——————————————————————————————————————————–

Trung tâm nghiên cứu định lượng

Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cu th trường; tư vấn hỗ trợ chy SPSSchy EViewschy STATAchy R

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *