Home » Phần mềm » Hướng dẫn cài đặt phần mềm EViews 8

Hướng dẫn cài đặt phần mềm EViews 8

Phần mềm Eviews 8
Phần mềm Eviews 8

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Eviews 8.

Do phần mềm các bạn tải trên mạng về nên gặp vướng mắc rất nhiều về bản quyền. Do vậy, mình có clip hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm Eviews mà không bị đòi key nhé.

____________________________

Trung tâm nghiên cứu định lượng

  • Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên.

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

  • Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cu th trường; tư vấn hỗ trợ chy SPSSchy EViewschy STATAchy R.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *