Home » Phần mềm » Phần mềm SPSS cho Macbook

Phần mềm SPSS cho Macbook

Phần mềm SPSS  được mọi người cài đặt dễ dàng trên hệ thống Window. Tuy nhiên, mọi người gặp nhiều khó khăn khi sử dụng Macbook. Do vậy, Trung tâm Nghiên cứu Định lượng sưu tầm được trên internet phiên bản phần mềm SPSS 20 và SPSS 26 cho Macbook để mọi người sử dụng Mac có thể dễ dàng cài đặt.

SPSS cho Macbook

 

 

 

 

 

Tải phần mềm SPSS 26 cho Macbook tại đây

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————–

Trung tâm nghiên cứu định lượng

Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa họ Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cu th trường; tư vấn hỗ trợ chy SPSSchy EViewschy STATAchy R

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *