Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu hành vi trong QTKD » Nghiên cứu mới của thành viên QAglobal với chủ đề “The COVID-19 pandemic: Workplace safety management practices, job insecurity, and employees’ organizational citizenship behavior”

Nghiên cứu mới của thành viên QAglobal với chủ đề “The COVID-19 pandemic: Workplace safety management practices, job insecurity, and employees’ organizational citizenship behavior”

Tiếp theo chuỗi nghiên cứu về COVID-19 tới người lao động, chủ đề tiếp theo của nhóm nghiên cứu QAglobal đã được công bố trên tạp chí Safety Science (SSCI, Q1, NXB Elsevier). Mời các bạn đón đọc tại link sau:

Topic: The COVID-19 pandemic: Workplace safety management practices, job insecurity, and employees’ organizational citizenship behavior

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753521003702

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *