Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu hành vi trong QTKD » Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA “COVID-19, frontline hotel employees’ perceived job insecurity and emotional exhaustion: Does trade union support matter?”

Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA “COVID-19, frontline hotel employees’ perceived job insecurity and emotional exhaustion: Does trade union support matter?”

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng giới thiệu nghiên cứu mới nằm trong chuỗi bài nghiên cứu về COVID-19 ơ Việt Nam, Pháp và Đài Loan. Đây là nghiên cứu đánh giá về vai trò của công đoàn trong việc giảm thiểu những khó khăn của người lao động làm việc tại các khách sạn. Hotel là một trong ngành chịu ảnh hưởng mạnh từ đại dịch COVID-19, do vậy đây được coi là nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các hàm ý nâng cao hiệu quả làm việc người lao động.

Mọi người có thể tham khảo trực tiếp tại link sau:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2021.1910829?needAccess=true

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *