Home » Tài liệu (page 3)

Tài liệu

Các tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews.

Tự tương quan

spss, eviews

Trong nghiên cứu dữ liệu đo lường theo thời gian ví dụ  Yt từ theo 2012M1-2013M5 ( dữ liệu theo tháng- Monthly): Time Yt Yt-1 Yt-2 2012M1 208 NA 2012M2 209 208 2012M3 202 209 208 2012M4 205 202 209 2012M5 201 205 202 2012M6 300 201 205 2012M7 313 300 201 2012M8 343 313 300 2012M9 456 343 313 …

Read More »

Dự báo bằng phương pháp định lượng

spss, eviews

  Dự báo có thể được định nghĩa là ước lượng một yếu tố, sự kiện nào đó trong tương lai qua các mô hình hình tế. Dự báo tốt có thể giúp cho các các nhân, tổ chức có định hướng tốt trong tương lai. Trong kinh doanh dự báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đưa ra …

Read More »

Mô hình Tobit.

Việc sử dụng mô hình Tobit cũng gần giống với mô hình Logistic,probit khi sử dụng biến phụ thuộc là biến giả. Trong mô hình probit, ví dụ, ta cố gắng tìm xác suất sở hữu một ngôi nhà. Trong mô hình tobit, ta muốn tìm lượng tiền mà một người tiêu dùng sử dụng để mua một ngôi nhà …

Read More »

Giáo trình Kinh tế lượng tổng hợp

mo hinh kinh te luong

Giáo trình kinh tế lượng mà chúng ta hay được học nhất có lẽ là “Giáo trình kinh tế lượng”- Thầy Dòng bên ĐH Kinh tế Quốc Dân, Giáo trình của Fullbright của Hào Thi….. Về kinh tế lượng ứng dụng thì có Thầy Phạm Trí Cao. Còn bên kĩ thuật tài liệu mà tương đối dễ hiểu cho những người nhập môn là …

Read More »

Hồi quy và tương quan

Như  chúng ta đã biết trong nghiên cứu định lượng hay có các phương trình hồi quy và tương quan. Sẽ có rất nhiều bạn nghĩ rằng chúng là một, nhưng thưc tế lại không phải như vậy. Bài viết này sẽ giúp chung ta phân biệt rõ hơn về Hồi quy và tương quan. 1)Hồi quy: Chỉ có tác động …

Read More »

Mô hình SERVQUAL của Parasuraman cùng 22 câu hỏi về chất lượng dịch vụ.

Dựa trên định nghĩa truyền thống về chất lượng dịch vụ, Parasuraman đã xây dựng thang đo SERVQUAL để đánh giá chất lượng dịch vụ gồm 22 biến thuộc 5 thành phần để đo lường chất lượng kỳ vọng và dịch vụ cảm nhận. Sự tin tưởng (reliability) Khi công ty xyz hứa làm điều gì đó vào thời gian …

Read More »

Tài liệu CFA 2014!

  Gửi tới các anh chị em tài liệu CFA 2014. Chia thành các file nhỏ nên mọi người chịu khó nhé 🙂 Level 1:  Download Level 1 Level 2:  Download Level 2 Level 3: Download Level 3 Post cho mọi người thôi chứ  Admin cũng chưa có học được CFA ạ! Chúc các anh chị em thành công!

Read More »

Một số papers phục vụ cho làm luận văn về tài chính

Trung tâm nghiên cứu định lượng chia sẻ cho độc giả một số papers phục vụ cho quá trình làm luận văn về tài chính. 1) The Impact of Stock, Energy and Foreign Exchange Markets on the Sugar Market  – Nikolaos Sariannidis- Link: https://www.dropbox.com/s/xroflcblaua7o3o/SSRN-id1665023.pdf   2) Determinant factors of Hong Kong Stock Market  -Alexandros E. Garefalakis- Link: https://www.dropbox.com/s/14q3gl5y8np6inl/SSRN-id2200671.pdf

Read More »