Home » Nhận định chuyên gia

Nhận định chuyên gia

Các nhận định của các chuyên gia, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học. Các nhận định, quan điểm của các chuyên gia về các vấn đề kinh tế và nghiên cứu khoa học.

Một số chia sẻ về mua bán nợ xấu của VAMC

[Tôi vừa viết comment này trên G+ nhưng thấy vấn đề này khá quan trọng có thể có nhiều người quan tâm nên repost lên đây.] Hôm qua thấy bác +Phu Nguyen Van than phiền về phát biểu của ông Lê Xuân Nghĩa bây giờ mới đọc được bài phỏng vấn ông này, quả thực rất đáng thất vọng. Tôi sẽ không bàn thêm về bài …

Read More »

Chia sẻ về học CFA và MBA

  Gần đây một số bạn hỏi lại tôi về việc nên học CFA hay MBA. Tôi đã có lần viết về topic này mấy năm trước, tuy nhiên Business Insider vừa có ba bài về CFA vs MBA khá hay nên tôi link lên đây cho các bạn tham khảo: MBA VS. CFA: Here’s How To Decide Which One To Get …

Read More »