Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu về kinh tế tài chính (page 2)

Nghiên cứu về kinh tế tài chính

Nghiên cứu về kinh tế tài chính. Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Nghiên cứu về kinh tế tài chính. Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học…

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động các công ty niêm yết trên sàn HOSE

EViews

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động các công ty niêm yết trên sàn HOSE Nguyễn Văn Duy nghiencuudinhluong.com ;   Email : duynguyen.qa@gmail.com Tóm tắt : Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty có vai trò hết sức quan trọng trong việc đánh giá các yếu tố tác động, từ đó có các quyết …

Read More »

Phương pháp phân tích thị trường chứng khoán Wyckoff Analysis.

Giới thiệu: Richard D. Wyckoff, một người được cho là đã không ngừng nghiên cứu về thị trường chứng khoán trong cuộc đời của ông (1873-1934), một nhà đầu tư, đầu cơ và một người tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Trên cơ sở lý thuyết của ông, những nghiên cứu và kinh nghiệm trong cuộc sống …

Read More »

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá xăng dầu trong nước tới lạm phát ở Việt Nam bằng ARDL

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC ĐẾN LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM Trần Hữu Ngọc, Nguyễn Văn Duy Email: duynguyen.qa@gmail.com Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là thống kê và định lượng. Mô hình ARDL được sử dụng trong nghiên cứu này để phân tích ảnh hưởng của giá xăng dầu trong nước …

Read More »