Home » Các bài nghiên cứu (page 2)

Các bài nghiên cứu

Các bài nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học.

Determinants of Vietnamese Listed Firm Performance: Competition, Wage, CEO, Firm Size, Age, and International Trade

Determinants of Vietnamese Listed Firm Performance: Competition, Wage, CEO, Firm Size, Age, and International Trade Thi-Hanh Vu, Van-Duy Nguyen, Manh-Tung Ho, and Quan-Hoang Vuong Journal of  Risk and Financial Management. 2019, 12(2), 62 This study investigates the relationship between firms’ competition, wage, CEOs’ characteristics, and firm performance (measured by net income per employee, return on assets (ROA) and return on equity (ROE)) …

Read More »

Information Safety, Corporate Image, and Intention to Use Online Services: Evidence from Travel Industry in Vietnam

Abstract The decline in the physical office space for travel agencies in developed countries has been accompanied with increases in e-travel services offered online. A similar revolution can be expected in developing countries, such as Vietnam. But what will drive consumer action in these countries? While linkages between corporate image and information safety have been proposed to online buying intentions, …

Read More »

Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm tươi qua internet: Nghiên cứu thực nghiệm từ thị trường Hà Nội

Nguyễn Ngọc Đạt1, Nguyễn Thanh Hiền2 nguyenngocdat@ftu.edu.vn thanhhienng95@gmail.com Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là thiết lập một mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm tươi qua internet. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn bằng bảng hỏi có cấu trúc và các kĩ thuật phân tích đa …

Read More »

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng khách hàng: Nghiên cứu tình huống dịch vụ 3G của Viettel tại Hà Nội

Chất lượng dịch vụ

TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định, đánh giá và kiểm chứng mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng thông qua nghiên cứu trường hợp dịch vụ 3G của Viettel tại Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện bằng điều tra bảng hỏi và dữ liệu thu về được …

Read More »

Ảnh hưởng của các nhân tố chính sách tới kết quả tái định cư: Nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La

Nguyễn Tuấn Dũng*, Đào Trung Kiên**, Từ Quang Phương*** Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xây dựng và kiểm chứng mô hình đánh giá tác động của các nhân tố chính sách tới kết quả tái định cư. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp định tính để phát triển mô hình và sử dụng …

Read More »

Mẫu phiếu khảo sát

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng đưa ra form phiếu khảo sát cũng như cách thức nhập dữ liệu từ phiếu khảo sát thu về vào file excel như sau: 1. Mẫu phiếu khảo sát 2. Mẫu phiếu nhập Mỗi phiếu là 1 dòng trong excel và mỗi cột là một biến (hay một câu hỏi). Với câu hỏi có …

Read More »

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và tính trung thành của du khách:Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Lạt

TÓM TẮT Nghiên cứu này được thiết kế để đánh giá ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và tính trung thành của du khách tại thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu sử dụng điều tra bằng bảng hỏi và các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến (Cronbach Alpha test, …

Read More »

[ENGLISH] THE IMPACT OF FIRMS’ INTERNAL FACTORS ON MARKET PRICE OF SHARE

Pham Thi Lan Huong1*, Nguyen Trung Thanh2,3, Nguyen Van Duy4, Le Xuan Linh5 National Economics University; Foreign Trade University School of Economics, Shanghai University, Shanghai, China Faculty of Economics and Business Administration, Hatay Community college, Hanoi, VietNam Viet Nam Quantitative Analysis Joint Stock Company Admicro VCCorp * Author’s contact information: Email: huongptl.neu@gmail.com Tóm tắt Từ sau khủng hoảng tài chính …

Read More »

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án đầu tư ODA: Nghiên cứu trường hợp các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam

Tran Dinh Nam1,2, Dang Ngọc Duc1, Nguyen Van Duy3 1 National Economics University, Hanoi, Vietnam 2 Hanoi Metropolitan Railway Management Board, Hanoi, Vietnam 3 Viet Nam Quantitative Analysis Join Stock Company, Hanoi, Vietnam Correspondence: Tran Dinh Nam, Organization & Training Division – Hanoi metropolitan railway management Board, No. 8 Ho Xuan Huong street – Hai Ba Trung district – Ha …

Read More »

Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng dịch vụ E-Learning của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp đại học Bách Khoa Hà Nội

TÓM TẮT Hệ thống E-learning ngày càng có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ và chuyển giao tri thức đặc biệt là các tổ chức đào tạo như các trường Đại học. Để triển khai thành công hệ thống E-learning đòi hỏi các trường Đại học phải xác định được các nhân tố tác động tới việc tiếp …

Read More »